Kære medlemmer
En ny sæson står for døren og heldigvis er der blevet åbnet for udendørs træning i grupper på op til 25 personer, da forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
Vi starter søndag den 7. marts 2021 kl. 10.00 ved Omnihuset, hvor vi mødes holdvis, som i sidste sæson, og efter nedenstående plan.

Men det betyder desværre også, at vi efter cykelturen ikke kan hygge med suppe i Omnihuset som vi plejer, den må vi have til gode.

Skulle der dukke flere end 25 ryttere op til et hold, startes en ny gruppe op min. 2 meter fra den første gruppe.

Det er op til de enkelte hold hvilken rute de ønsker at cykle til standerhejsningen, da der jo ikke er nogen fælles afslutning.

På bestyrelsens vegne
Peter Thorsø
Formand

Vores sponsorer