Årets cykelløb

Klubben yder tilskud på halvdelen af prisen for deltagelse i løbene, dog maks kr. 150. Ved fælles tilmelding er beløbet fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskuddet efter løbet. Kassereren melder ud vedrørende udbetaling af tilskud

Hold øje med hjemmesiden og VCM facebook gruppen, hvor tilmelding annonceres.
 

Dato

Løb

Ansvarlig

Fælles

tilmelding

Egen

tilmelding

20. marts

Silkeborg MTB

Christian

 

X

10. april

Rundt om Rold

Susanne

X

 

6. maj

En forårsdag i Thy

Susanne

X

 

15. maj

Grejsdal

Lars

X

 

29. maj

Rødspætteløbet

Morten

X

 

4. juni

Fjorden rundt – Hobro

Susanne

(X) Meldes ud senere

(X) Meldes ud senere

4. juni

Nordjylland rundt

Lars

X

 

September

Markedsløbet Brønderslev

Svend Erik

X

 

18. september

NM i Holdløb

Lars

X

 

I tilfælde af forfald til løb hvor VCM har ydet tilskud, kan pladsen overdrages til et andet medlem.
Er dette ikke muligt skal VCM holdes skadesløs, og tilskudsbeløbet tilbagebetales til cykelklubben.

Det er obligatorisk at køre i VCM tøj ved løb hvor klubben yder helt eller delvist tilskud. 

 

Vores sponsorer