Regelsæt for Vejgaard Cykelmotion (VCM)

Dateret 27. 08. 2007
Regelsættet er redigeret og opdateret d. 27.10.2013, 09.07.2014 og 17.11.2020.

Regler for kontingent indbetaling

Kontingent indbetales årligt via klubmodul. Kontingent skal være indbetalt senest den 1. marts - ellers vil medlemskabet blive slettet.
Det er obligatorisk at købe minimum én klubtrøje ved indmelding for nye medlemmer.

Efter at have indbetalt kontingent, har man ret til at deltage i generalforsamlingen (i.h.t vedtægterne §4 ), samt mulighed for at deltage i de aktiviteter klubben tilbyder.

Regler for tilmelding til arrangementer

Klubbens deltagelse i cykelløb:
 • Bestyrelsen i VCM beslutter hvilke cykelløb klubben skal arrangere fælles deltagelse i. Primært i det Nordjyske.
 • Disse løb vil på bestyrelsens initiativ blive lagt ud på klubbens hjemmeside under EVENTS i klubbens KALENDER og bestyrelsen sørger for tilmelding.
 • Til disse løb betaler klubben helt eller delvist deltagergebyr. Det er en forudsætning at man tilmelder sig løbet som VCM og kører i klubtrøje.
 • Klubben vil ofte kunne spare på deltagergebyret ved tidlig tilmelding. Der vil derfor være en sidste tilmeldingsfrist, som skal overholdes.
 • Såfremt et medlem efter tilmeldingsfrists udløb ønsker at deltage i et løb, skal medlemmet selv sørge for tilmelding og der ydes ikke tilskud.
 • Efter klubben har indbetalt deltagergebyr, vil framelding eller udeblivelse medføre, at den af klubben betalte andel af deltagergebyret skal tilbagebetales til klubben, med mindre man kan finde et andet klubmedlem, der kan deltage i stedet.
 • I sidstnævnte tilfælde er evt. administrative ændringer og supplerende udgifter som flg. heraf, som ændret navneregistrering m.m. op til de involverede selv at få foretaget.
Andre arrangementer:
 • VCM arrangerer årligt flere cykelarrangementer for klubbens medlemmer. I forbindelse med disse vil der som oftest være en vis egenbetaling.
 • Disse arrangementer indebærer en stor økonomisk byrde for klubben, hvorfor tilmelding er økonomisk forpligtende for den enkelte deltager.
 • Ved framelding efter en for det aktuelle arrangement fastsat tidsfrist, ydes der ikke nogen form for tilbagebetaling af egenbetalingen.
 • Undtaget for ovenstående er de der kan finde et andet klubmedlem som kan overtage pladsen. Dette for at sikre at prisen for de resterende tilmeldte ikke pludselig stiger voldsomt ved mange frameldinger.
Generelt:
 • Alle indbudte ikke medlemmer betaler fuld pris for VCM arrangementer.
 • Alle medlemmer kan arrangere deltagelse i andre løb end dem der er bestemt af bestyrelsen. Man kan få lagt booking med indsamling af deltagergebyr ud på hjemmesiden under events. Bestyrelsen kan anmodes om ekstra klubtilskud. Der ydes ikke tilskud til individuelle løb.
 • Tilmelding til løb foregår på eget initiativ.

Regler for løbsdeltagelse

Deltager man i et cykelløb, hvor VCM har betalt for løbsgebyr, er man forpligtet til at stille op i VCM cykeltøj.

Ved start på løb kan der aftales strategi vedr.:

 • Pauser
 • Punkteringer
 • Holdløb/individuelt løb

Regler for kørselsrefundering

Der ydes ikke generelt refundering af kørselsudgifter til løb.

I forbindelse med specifikke arrangementer, der arrangeres af klubben, vil bestyrelsen fra gang til gang tage stilling til hvilke tilskud, der evt. skal ydes.

Information omkring træning

På klubbens hjemmesiden findes information om hold, træning og ruter.

Holdene har faste holdkaptajner som er ansvarlig for at gruppen følges ad og kommer samlet hjem (med mindre andet aftales). Navnene på holdkaptajnerne kan ses på hjemmesiden under “træning + racer”. Træningsruterne er på forhånd fastlagt for hele sæsonen af klubbens ruteplanlæggere og kan findes på klubbens hjemmeside som GPX under “træning + ruter”. Man bør på forhånd have orienteret sig i ruten og evt. have printet og medbragt rutekortet.

I VCM overholder man færdselsreglerne – inkl. rødt lys. Der SKAL bruges cykelhjelm. Det er ikke tilladt at bruge tri-styr under træning.

Vi kører som udgangspunkt altid paradekørsel, når det er muligt. Det henstilles til at gruppen selv tilpasser længden af føringer den enkelte rytter skal tage, og at gennemsnitshastigheden ikke bliver øget voldsomt ved føringsskift, således at der opstår hul ned til de efterfølgende ryttere.

For at alle får optimalt udbytte af træningen, skal en rytter, der ikke kan følge med gruppens aftalte gennemsnitsfart, flytte hold så træningen kan gennemføres i henhold til holdets planlagte gennemsnit. Således sikres det at gruppens aftalte træning bliver gennemført, med de sportslige krav der giver maksimal glæde for alle. Samtidig undgås at den enkelte rytter ikke bliver presset til at cykle over evne, hvilket medfører nedsat opmærksomhed og dermed risiko for styrt eller anden fare for egen eller andres sikkerhed. Man skal være parat til at modtage besked om holdflytning fra holdkaptajnerne.

Det accepteres at der laves mindre grupper som træner sammen:

 • Som gruppetræning før deltagelse i et cykelløb.
Under træning er det en selvfølge at man hjælper hinanden ved punkteringer og andre mekaniske defekter.
Under træning SKAL man køre i klubtøj og med hjelm!

 

Introduktionstur

Den første onsdag i hver måned i sæsonen, er der introduktionstur for nye medlemmer. Her vil klubbens introduktionsansvarlige orientere om kørsel i grupper, gennemgå VCM’s “cykelsprog” mm. Ligeledes vil de introduktionsansvarlige sikre, at nye medlemmer bliver placeret på de rigtige hold.

Introduktionsturen skal have en passende længde, hvor de nye medlem undervejs vejledes i, hvordan vi cykler i VCM:

 • Forklar principperne i paradekørsel
 • Forklar, hvordan vi kommunikerer med hinanden under kørsel: “forfra, bagfra, en række, skift, defekt, en ned, samling”
De introduktionsansvarlige skal ved turens afslutning vejlede den nye rytter i, hvordan den videre opstart skal være:
 • Hvilket hold den nye rytter skal starte på.
 • Skal den nye rytter selv have lidt flere km i benene før han/hun kan sluses ind på et hold.
 • Snakke om vigtigheden i at træne regelmæssigt for at kunne komme op i tempo og cykle længere ture.
De introduktionsansvarlige giver besked videre til holdkaptajnerne for holdet om det nye medlem.

 

Kommunikationskanal

Klubbens hjemmeside er den officielle kommunikationskanal, hvor der annonceres:
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Træning
 • Tilmeldinger til løb
 • Aktiviteter
 • Nyheder
VCM har en officiel Facebook side til præsentation af klubben; Vejgaard Cykelmotion.

/Bestyrelsen

Vores sponsorer