Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 15.12.20 hos Lars Bach 

 

Deltagere:  

·        Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald og Mikkel Vest

·        Suppleanter:  Kristian Andersen

·        Afbud: Mette Nielsen 

·        Referent: Mikkel Vest 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr : 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. 245 medlemmer i VCM.

Hjemmeside: 

Klubdomæner skal flyttes fra privat ejerskab til klubben.


Klubtøj:  

Beskrivelsen vedr. klubtøj er blevet opdateret og den kan læses på hjemmesiden.


Arrangementer:  

Harzen 2021:

Klubben har forhåndsreserveret TannenPark i pinsen 2021 – den 20. – 24. maj.

Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, for en tur på racercykel til Costa Brava (Lloret de Mar). 

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

Under events kan du læse om forhåndstilmelding.

Bestyrelsen har besluttet at give 500 kr. pr. person i tilskud til turen.

Pga. Corona situationen i Spanien er der pt. et par uklare punkter som løbende opdateres på hjemmesiden.

 

20 års jubilæum:

Det er besluttet, at der ikke afholdes en jubilæumsfest i 2021, men at vi afventer, hvornår der er muligt at holde en fest. Det kunne være til sommer, hvor vi så vil holde en fest, for klubbens medlemmer. 


Kaptajnkursus:

Lars Bach kontakter DGI ang. kaptajnkurser. VCM har 5-6 deltagere, der er klar til at deltage på kursus.
Der rykkes i kaptajngruppen for navne på mulige deltagere. Vi undersøger også muligheden for at lave et kursus udelukkende i eget regi.

Der er et DGI kaptajnkursus i Hørning den 13.03.21 kl. 09 – 17.

 

Cykelløb i 2021:           

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

25.03.21 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

X

 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest

 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 

 

X

09.05.21 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

24.05.21

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

04.09.21 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 

 

X

Tour de Femme 

Mette Nielsen 

 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.


Klubhus nyt:

Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside.
Revidering af VCM regelsæt: 
Regelsættet for VCM​ er opdateret, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. 


Kaptajngruppen:

Der er ikke planlagt nyt møde på nuværende tidspunkt. Muligheden undersøges for at afholde et møde virtuelt.


Diverse:

Vi undersøger pt. om VCM skal have tegnet en virksomhedsforsikring. Dette er undersøgt og vi har besluttet at det ikke er nødvendigt.

Der er via Facebook kommet et forslag til bestyrelsen om at gøre 2021 kontingentfri pga. Coronasituationen i 2020. Bestyrelsen vil medtage forslaget til generalforsamlingen i 2021, da det iflg. vores vedtægter, skal vedtages på den kommende generalforsamling om 2021 kan gøres kontingentfri for eksisterende medlemmer.

 

Mikkel Vest oplyste, at han ikke genopstiller til den kommende generalforsamling.

Kristian Andersen oplyste, at han ikke genopstiller til den kommende generalforsamling.

Mette Nielsen har oplyst, at hun ikke genopstiller til den kommende generalforsamling.

 

Generalforsamling forventes afholdt den 12.februar 2021. Med forbehold for Corona situationen ……….

Hold øje med hjemmesiden.

 

 

 

 

 


 

Næste møde:  

 

Mødedato 

Forplejning 

Mandag den 12. oktober

Christian Hald

Tirsdag den 17. november 

 Kristian Andersen

Tirsdag den 15. december 

Mikkel Vest

Tirsdag den 12.januar 2021

 

Susanne Andersen

 

Vores sponsorer