Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 12.10.20 i klubhuset. 

 

Deltagere:  

·        Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach og Christian Hald.

·        Suppleanter:  Kristian Andersen og Mette Nielsen

·        Afbud: Mikkel Vest   

·        Referent: Peter Thorsø 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr : 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. 244 medlemmer i VCM.

Hjemmeside: 

Intet nyt.


Klubtøj:  

Chr. Hald er opmærksom på om lageret skal suppleres.


Arrangementer:  

Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, og lige nu undersøger bestyrelsen priser og vilkår for en tur til Costa Brava (Lloret de Mar).

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

Bestyrelsen har besluttet at give 500 kr. pr. person i tilskud til turen.

20 års jubilæum:

Der er på nuværende tidspunkt, på grund af den øjeblikkelige situation, ikke fastlagt en ny dato.

Kaptajnkursus:

Lars Bach kontakter DGI ang. kaptajnkurser. VCM har 5-6 deltagere, der er klar til at deltage på kursus.
Der rykkes i kaptajngruppen for navne på mulige deltagere.

 

Julefrokost 13. november 2020:
Julefrokosten af pga. den øjeblikkelige situation, aflyst.

Cykelløb i 2021:           

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

25.03.21 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

X

 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest

 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 

 

X

09.05.21 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

24.05.21

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

04.09.21 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 

 

X

Tour de Femme 

Mette Nielsen 

 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.

Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside.


Standerstrygning:
Blev desværre aflyst pga. den øjeblikkelige situation.

Revidering af VCM regelsæt: 

Regelsættet for VCM​ trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det færdiggøres på næste bestyrelsesmøde. 


Kaptajngruppen:

Mødet blev desværre aflyst pga. den øjeblikkelige situation.

Diverse:
Mette er tovholder på, at arrangerer en fælles klubtur ifm. Tour de France i Danmark i 2022. Mette melder ud på hjemmesiden mht. det praktiske. 


 

Næste møde:  

Mødedato 

Forplejning 

Mandag den 12. oktober

Christian Hald

Tirsdag den 17. november 

 Kristian Andersen

 

 

Vores sponsorer