Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 08.06.2021 

 

Deltagere:  

 • Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald og Mikkel Vest (afbud)

 • Suppleanter:  Kristian Andersen & Mette Nielsen 

 • Referent: Christian Hald 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr.: 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. registreret 205 medlemmer, samt et passivt medlemskab.

Klubben har en sund økonomi.

Der bliver ca. 1. oktober 2021 mulighed for betaling med MobilePay via Klubmodul. Nærmere info følger.

Hjemmeside: 

Intet at bemærke.


Klubtøj:  

Lidt ekstra til lager er indkøbt p.g.a tøjindkøb af nye medlemmer.


Arrangementer:  

Harzen 2022:


Klubben forhåndsreserverer Tannen Park i Kr. Himmelfartsferien 2022 – d. 25. – 29. maj 2022. 


Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, for en tur på racercykel til Costa Brava (Lloret de Mar). 

38 medlemmer har betalt depositum.

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

Pga. Corona situationen i Spanien er der pt. et par uklare punkter som løbende opdateres på hjemmesiden.


DGI Hærvejsløbet:

VCM har igen sagt ja til at arrangere startområdet i.f.m DGI Hærvejsløbet lørdag d. 26. juni 2021. Bestyrelsen håber, at der igen er mange af klubbens medlemmer der vil give en hjælpende hånd. Arrangementet bidrager godt til klubbens økonomi.

Cykelløb i 2021:  

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. (med forbehold for budget godkendelse på generalforsamlingen). Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

25.03.21 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

X

AFLYST

 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest

X

AFLYST

 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 


AFLYST

24.05.21

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

X

AFLYST

 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

X

AFLYST

 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

X


04.09.21 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 


X


Tour de Femme 

Mette Nielsen 

X


19.09.21 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

X


 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

X


 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.


Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside. Status på brug af klubhus og værksteds faciliteter opdateres løbende på hjemmesiden jævnfør gældende Corona restriktioner. 

Bestyrelsen håber at forsamlingsforbuddet snart lempes fra centralt hold, så det igen bliver muligt at benytte klubhus og værksted. Klubhuset må udelukkende anvendes til mødeaktiviteter med op til 25 deltagere.


Kaptajngruppen:

Næste kaptajnmøde er aftalt til d. 31. august 2021

Diverse:
Der afholdes generalforsamling lørdag d. 12. juni kl. 10.00 hos Beierholm.  

Hold øje med hjemmesiden.

 • Forslag der kræver behandling på en generalforsamling, skal indsendes efter korrekt procedure i.h.t. vedtægterne.

  • Der er indkommet 2 forslag:

   • Forslag vedr. egne klublokaler i klubhuset

   • Ændring af træningstid på onsdage
 

Næste møde:  


Mødedato 

Forplejning 

Fastsættes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingenVores sponsorer