Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 08.06.20 i klubhuset. Samt møde med klubhusudvalg 22.06.20 

 

Deltagere: 

      Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Christian Hald og Lars Bach

      Suppleanter: Mette Nielsen - Kristian Andersen

      Afbud: Mikkel Vest

      Referent: Peter Thorsø

 

Økonomi: 

Ingen bemærkninger.

Hjemmeside:

Intet nyt

 

Klubtøj:                                                                                                                            

Det blev aftalt at vi fremover laver en årlig (1. september) bestilling af cykeltøj ud over bestilling af vest, kort og lang cykeltrøje model PBC.

 

Arrangementer: 

Turen til Gardasøen i 2020 er aflyst.

Kristian Andersen undersøger om der er stemning for en tur til Harzen i uge 37 2020 via opslag på FB.

 

Udlandstur 2021:

Besøg af 2 rejsearrangører, der hver for sig har tilbudt at være behjælpelig med arrangementet.
Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, og lige nu bliver det undersøgt om turen skal gå til Gardasøen, Toscana eller Mallorca.

 


Cykelløb:                                                                                               

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fællestilmelding

Egen tilmelding

15.03.20

Silkeborg MTB

Christian Hald

Slut

Aflyst

04.04.20

En Forårsdag i Thy

Mikkel Vest

X

Aflyst

25.04.20

Mtb Marathon

Susanne Andersen

 

Aflyst

10.05.20

Grejsdal

Mette Nielsen

X

Aflyst

01.06.20

Fjorden Rundt

Peter Thorsø

X

Aflyst

06.06.20

Nordjylland Rundt

Lars Bach

X

Aflyst

08.08.20

Tjele Langsø 

Kristian Andersen

X

Gennemføres

05.09.20

Århus/Odense København

Susanne Andersen

 

?

06.09.20

Tour de Femme

Mette Nielsen

X

Aflyst

13.09.20

NM i Holdløb

Lars Bach

X

?

 


Klubhus nyt:

Klubhusudvalget og bestyrelsen afholder fælles møde den 22.06.20 kl. 19.00 om det fremtidige brug af klubhuset.

Fra mødet den 22. juni:
Aftalt, at Gert kigger på låse til skabene, så vi får færre nøgler til klubhuset.

Klubhusudvalget har lavet et udkast til benyttelse af klubhus og værksted, som blev gennemgået på mødet. Se bilag.

Cykelstativerne er i rummet ved siden af værkstedet og klubcyklen er i containeren og begge dele skal bookes via hjemmesiden, inden afhentning ved klubhuset.

Bestyrelsen undersøger behov for forsikring af værkstedet.

Klubben opretter et MobilePay erhvervsabonnement til at betaling for øl/vand/slanger m.m.

 


Revidering af VCM regelsæt: 

Regelsættet for VCM​ trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.

Diverse:

Mette er tovholder på at arrangerer en fælles klubtur ifm. Tour de France i Danmark i 2021. Mette melder ud på hjemmesiden mht. det praktiske.

 

Retningslinjer for træning under Corona:

Bestyrelsen følger stadig de retningslinjer DCU samt DIF har udstukket og anbefalet når det gælder fælles træning. DCU har d.d. 11.05-2020 møde om de kommende retningslinjer og disse vil bliver udmeldt på hjemmesiden så snart de er tilgængelige.

 

Næste møde: 

Mødedato

Forplejning

 

 

 

 

 

Vores sponsorer