Referat fra kaptajnmøde 6/5 2019

1. Status fra hvert hold incl. Kaptajnsituationen

Hold 1:

Det kører godt på hold 1. Der er god stemning på holdet. Der er ca. 3-4 ryttere fra hold, som er rykket op på hold 1. Det går fint. Der møder ca. 10-12 ryttere til træning.

Der er 2 kaptajner på holdet. Freddie er rykket op på hold 1 og han er en mulig kaptajn.

Hold 2:

Vi var 5 kaptajner. Nu er vi to. Vi har haft alvorlige startproblemer men er på rette vej. Der kommer ca. 7-8 ryttere til træning.

Det foreslås, at kaptajner bliver udvalgt til tjansen og at retningslinjer og forventninger til kaptajner beskrives.

Hold 3:

Er kommer godt i gang. Der er en stærk kaptajngruppe. Der er kommet ryttere fra hold 4, hold 2 samt DGI. Der kæmpes med at træne homogen kørsel. Mange nye ryttere er startet direkte på hold 3. Hold 3 er det nye brede hold i klubben. Der møder ca. 28 ryttere til træning

Det foreslås at nye ryttere skal starte på hold 4 eller 5 og så kan de rykke op, når de er klar.

Der er 6 kaptajner på hold 3 + Palle Houtved

Hold 4:

Holdet har været uenige om længerne på turene. To kaptajner har trukket sig. Der er tre kaptajner tilbage. Der køres med flere ruter. Lang og kort rute om søndagen. Holdet er godt på vej

Der møder ca. 15 ryttere til træning.

Holdet deler i 2 hold ved 12 ryttere

Der er 3 ryttere, som agerer hjælpekaptajner

Det foreslås at holdkaptajnerne planlægger træningsturene nøjere og tager bestik af at bygge turenes længde og højdemeter op mod f.eks. Harzen, kører lidt kortere ruter efter Harzen og bygger op igen efter sommerferien. Der er ønsker om, at kaptajnerne lærer noget om, hvordan man skal bygge træningen op for, at der er progression i træningen.

Hold 5:

Der er 6-8 ryttere, som møder til træning. Sidste træning var der et par gæsteryttere fra hold 4. Der er to kaptajner på holdet. Der er en del ryttere, som er rykket på hold 6. Der er muligvis ryttere fra hold 6, som skal rykke op på hold 5. Der er et par ryttere på hold 5, som bør rykke op på hold 4.

Når ryttere skal rykke op, skal de opfordres til at prøvekøre med det nye hold, således man har en mulighed for at komme tilbage.

Der kunne bruges to kaptajner mere på holdet

Hold 6:

Mikkel laver højdetræning om lørdagen inden Harzen.

Der er 4-5 ryttere, der møder til træning. Holdet kører kortere ture og lægger flere og flere km. på

Der er aspiranter til hold 5.

Det kører godt på hold 6.

Der kunne bruges en kaptajn mere

2. Hvornår må der åbnes for, at ryttere fra hold 1 må flyttet til hold 2?

Der er fra dags dato åbnet for flyt af ryttere fra hold 1 til hold 2

3. Sociale arrangementer

Ideer til sociale arrangementer. Det kunne være godt med sociale arrangementer for alle

· Afslutte træning ved Streetfood

· Afslutte træning ved klubhuset til grill

· Se en Tour de France etape i klubhuset

· Starte og slutte en tur ved klubhuset. HUSK dette skal meldes ud både på FB og hjemmesiden

4. Planlægning og koordinering af ruter i Harzen

Ruterne er tilgængelige på hjemmesiden. Der er 12 ruter. Kaptajnerne på de respektive hold laver en foreløbig plan

5. Kommunikationsgange på og imellem hold/kaptajner/bestyrelse

Bestyrelsen tager gerne imod henvendelser. Hvis der sker ændringer i kaptajngruppen kan dette meddeles neutralt på holdets respektive holdside og hjemmesiden.

Bestyrelsen bør drøfte retningslinier for brug af FB. De to webmastere skal på kursus i kommunikation på FB. De kommer måske med gode ideer.

6. Evt.

Vi skal huske at lægge beskeder mm. På både FB og hjemmeside.

Det foreslås at kaptajner og bestyrelse slår et slag for god stil på landevejen. Mange står ved defekt eller andet ude på kørebanen. Det uhensigtsmæssige ved det indskærpes på holdene.

Hvis der er ryttere på holdene, som misforstår kommandoer, tages dette ved evaluering på det enkelte hold.

Ispengene er på vej. Der mangler opdatering af ryttere på hjemmesiden. Kaptajnerne bedes opfordre rytterne til at skrive det korrekte hold på deres profil på hjemmesiden.

Holdstørrelser. Kaptajnerne skal have fokus på holdsammensætning og størrelse på holdene.

Næste møde d. 26/8 kl. 19-21 i klubhuset. Hold 3 er arrangør

Referent: Helle Larsen, hold 2

 

Vores sponsorer