Referat fra bestyrelsesmøde 28/11-2019

Deltagere:

  • Bestyrelsen:​ ​ Lars Bach, Peter Thorsø, Sif Drachmann Thomsen
  • Suppleanter: Kristian Andersen, Mikkel Vest
  • Afbud: Susanne Andersen, Christian Hald
  • Referent: Sif

Nyt i bestyrelsen:

Susanne Andersen er sygemeldt i den kommende tid, og kan således ikke deltage i bestyrelsesmøderne, samt bestyrelsens arbejde. Ib Troelsen vil overtage den daglige drift. Man skal stadig skrive til ​ kasserer@vcm.dk
Sif træder ud af bestyrelsen pr. 1. december, da hun flytter til København. Mikkel, som er 1. suppleant, tiltræder i stedet.

Hjemmeside/Facebook:

Der er oprettet en officiel side på Facebook. Medlemmerne opfordres til at komme med input/billeder, som vi kan lægge på denne side, således at potentielt kommende medlemmer og andre interesserede kan se, hvem vi er.

Økonomi:

28.11.19: 239 medlemmer.
Økonomien er fortsat god.
 
  • Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til arrangementer eller andet til gavn for klubbens medlemmer.
  • Der er endnu ikke endeligt afregnet ift. Is-penge (bilag) på de enkelte hold. Der opfordres til at der snarligt afregnes med kassereren.

Klubtøj:

Der har været afholdt tøjprøvningsaften for medlemmer i klubhuset.
Deadline for bestilling af den nye kollektion er d. 6. december. Bestilling foregår via hjemmesiden.
OBS! Der vil i fremtiden kun blive ført et minimum lager af tøj.
Der er stadig enkelte størrelser af den gamle kollektion til billige priser på hjemmesiden.

Kaptajnsgruppen:

  • Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvad der forventes af en holdkaptajn i VCM. ​ Mikkel​ er tovholder på denne opgave.
    28.11.19: Intet nyt. Vi afventer.
  • Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. tekniktræning på racer. Punktet tages med til kaptajnmøde 27. Januar 2020.

Arrangementer:

Harzen:

02.09.19: Der er booket 83 pladser 28.05.20-01.06.20 (pinsen) i samme område som i 2019.
 Bestyrelsen præciserer, at Harzen turen er en træningstur, hvor det forventes, at man forbereder sig inden og har sin cykel med!
Tilmelding via klubbens hjemmeside. Der er frist 5. januar 2020. Der er 30 tilmeldt pr. 28.11.19.
VCM står for en afdeling af MTB-O i efteråret 2019. ​ Allan Bøgeskov ​ og​ Thomas Egen​ er tovholdere.
02.09.19: ​ Allan og Thomas​ laver opslag, hvor de skal bruge 10-15 hjælpere. Løbet er den 26. oktober 2019.
28.11.19: Løbet er velafviklet. Der var godt 200 tilmeldte trods det dårlige vejr. Vi afventer endelig afregning.

Silkeborg MTB 15.03.2020

Christian Hald​ opretter begivenhed med mulighed for tilmelding med 50% (maks. 150 kr.) tilskud.

20 års Jubilæum 2020​:

16.maj 2020 er godkendt af bestyrelsen. Der bevilges yderligere kr. 10.000, så det samlede tilskud bliver ialt kr. 20.000.
28.11.19: Den præcise jubilæumsdag er søndag den 19. januar 2020. Det vil blive markeret - flere oplysninger følger. ​ Mikkel​ er tovholder.

Vättern Rundt: ​

Turen i VCM-regi er aflyst.

Tur til Gardasøen: ​

Kristian har via Facebook undersøgt, om der var stemning for en VCM tur til Gardarsøen. 32 har tilkendegivet interesse herfor.​ ​ Der planlægges tur i uge 37 2020. Klubben giver tilskud, men det er ikke aftalt hvor meget endnu.

Klubhus nyt:

Der blev på generalforsamlingen besluttet at leje klubhus på Sofiendalsvej som en forsøgsordning i 2019.
28.11.19: Der er fuld gang i opbygningen af værkstedet. 

Revidering af VCM regelsæt:

Regelsættet for VCM​ trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde den 15. oktober 2019, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

Diverse:

VCM ejendele​:​

Mikkel​ har udarbejdet en liste og alle ting er flyttet ud til klubhuset. Bestyrelsen undersøger muligheder for at registrere udlån af ejendele via hjemmesiden.
 

Næste møde:

Tirsdag d. 7. januar 2020 kl. 18.30 i klubhuset.
      

Vores sponsorer