Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 23.03.21 Virtuelt

 

Deltagere:  

  • Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen (afbud), Lars Bach, Christian Hald og Mikkel Vest (afbud)

  • Suppleanter:  Kristian Andersen & Mette Nielsen 

  • Referent: Christian Hald 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr.: 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. registreret 222 medlemmer, hvoraf 37 mangler betaling af kontingent for 2021. 

Hjemmeside: 

Webmaster (Palle) flytter vores domæne fra privat ejerskab til klubben. Pågår.


Klubtøj:  

Intet at bemærke.

En mindre lageropfyldning er indkøbt.


Arrangementer:  

Harzen 2021:

Klubben har forhåndsreserveret Tannen Park i Pinsen 2021 – den 20. – 24. maj. Der vil blive taget beslutning om turens gennemførelse senest 15. april 2021.

Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, for en tur på racercykel til Costa Brava (Lloret de Mar). 

39 medlemmer har betalt depositum.

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

Pga. Corona situationen i Spanien er der pt. et par uklare punkter som løbende opdateres på hjemmesiden.


Kaptajnkursus:

Der afholdes kaptajnkursus lørdag d. 27. marts hos DGI. Der er tilmeldt 7 fra VCM. 


Cykelløb i 2021:  

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. (med forbehold for budget godkendelse på generalforsamlingen). Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

25.03.21 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

X

AFLYST

 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest

X


 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 


X

24.05.21

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

X


 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

X


 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

X


04.09.21 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 


X


Tour de Femme 

Mette Nielsen 

X


19.09.21 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

X


 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

X


 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.


Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside. Status på brug af klubhus og værksteds faciliteter opdateres løbende på hjemmesiden jævnfør gældende Corona restriktioner.

Kaptajngruppen:

Der blev afholdt virtuelt kaptajnmøde 4. marts.  Mødereferat er tilgængeligt på hjemmesiden.


Diverse:

Der indkaldes til Generalforsamling hurtigst muligt, når Corona situationen tillader det.

Mødeanbefalinger fra DCU og DIF kan læses her: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdanmarkscykleunion.us17.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D1d53bd167f0478ff5ea8bd5b4%26id%3Dcd5bb87403%26e%3Dc4a03f6d18&data=04%7C01%7C%7C8da4b5b702914b06640108d8b6fbdcbe%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637460540147551660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7iJ73qTWrbjmr5VwHZ%2BOWmyVqG3QornCcDY7ZsqQUbM%3D&reserved=0

Hold øje med hjemmesiden.


Vedr. diverse forslag til generalforsamling stillet på Facebook til bestyrelsen:

  • Forslag der kræver behandling på en generalforsamling, skal indsendes efter korrekt procedure i.h.t. vedtægterne.

Status vedr. Garmin radar til holdkaptajner skal afklares. Det er bestyrelsen holdning, at alle aktive kaptajner skal udstyres med en radar.

 

Næste møde:  


Mødedato 

Forplejning 

Mandag den 12. oktober

Christian Hald

Tirsdag den 17. november 

 Kristian Andersen

Tirsdag den 15. december 

Mikkel Vest

Tirsdag den 12.januar 2021


Tirsdag den 26.januar 2021

Susanne Andersen


Virtuelt

Mandag d. 22. februar 2021 kl. 18.30

Virtuelt

Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 18.30

Virtuelt

Mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00

Virtuelt


Vores sponsorer