Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 11.02-2020 i klubhuset

 

Deltagere: 

       Bestyrelsen: Peter Thorsø, Susanne Andersen, Christian Hald, Lars Bach og Mikkel Vest

       Suppleanter: Mette Nielsen

       Fraværende : Kristian Andersen

       Referent: Mikkel Vest

 

Konstituerende bestyrelsesmøde:

Formand : Peter Thorsø

Kasserer: Susanne Andersen

Referent : Mikkel Vest

Bestyrelsesmedlem / Tøjansvarlig: Carl Christian Hald

Bestyrelsesmedlem: Lars Bach

1.Suppleant: Kristian Andersen

2.Suppleant: Mette Nielsen

 

Økonomi:

11.02-2020 : 235 medlemmer. 24 mangler at betale kontingent.

Økonomien er fortsat god.

Is penge ordning i 2020 bliver af kassereren udbetalt til en kaptajn pr. hold 50 kr. pr. medlem.

Der refunderes for et årligt ryttermøde pr. hold (kaffe og kage) Ligeledes til kaptajn møde. (kaffe og kage)

 

Hjemmeside:

Intet nyt

 

Klubtøj:                                                                                                                                             

OBS! Der vil i fremtiden kun blive ført et minimum lager af tøj.

Der er stadig enkelte størrelser af den gamle kollektion til billige priser på hjemmesiden.

Christian Hald skriver på hjemmesiden mht. fremtidige bestillinger både for nuværende og nye medlemmer.


Kaptajngruppen:

       Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvad der forventes af en holdkaptajn i VCM. Mikkel er tovholder på denne opgave.
Mikkel laver udkast til kommende kaptajn møde den 20.01.2020. På mødet blev der aftalt 7 punkter, som alle er godkendt af bestyrelsen og som senere bliver offentliggjort på hjemmesiden

 

       Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. tekniktræning på racer. Punktet tages med til kaptajn møde 20. januar 2020. Se referat.

 

       Lars Bach offentliggøre 2 datoer i foråret 2020 i kaptajns gruppen vedr. kaptajnkursus.

 

Arrangementer:

       Harzen: 

Pr. 10.02.20 er der 73 tilmeldte til turen d. 28.05.20-01.06.20 (pinsen) i samme område som i 2019.

Tilmeldingen er d.d. lukket.

Bestyrelsen præciserer, at Harzen turen er en træningstur, hvor det forventes, at man forbereder sig inden og har sin cykel med

 

20 års Jubilæum 2020: 16.maj 2020 er godkendt af bestyrelsen. Der bevilges yderligere kr. 10.000, så det samlede tilskud bliver i alt kr. 20.000. Den præcise jubilæumsdag er søndag den 19. januar 2020. Det blev markeret med fødselsdags/jubilæumskage.

                       

Tur til Gardasøen: Kristian har via Facebook undersøgt, om der var stemning for en VCM tur til Gardarsøen. 32 har tilkendegivet interesse herfor. Der planlægges tur i uge 37 2020. Klubben giver tilskud på 250 kr., som bliver fratrukket restbetaling. Der ligger tilmelding på hjemmesiden.

 

Opstartstur : Ib arbejder med at arrangerer en tur til Stoholm den 18. – 19. april, hvor vi tidligere har været. Der ydes tilskud på 175 kr. pr deltager.

 

Standerhejsning : Søndag den 01.03.20 kl. 10.00 i Omnihuset Filstedvej 10. Ruter på dagen . Der køres de sædvanlige Stander kort eller lang. Der bliver endvidere kørt introduktionstur på dagen.

Cykelløb:                                                                                               

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egentilmelding udbetales tilskud efter løbet.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fællestilmelding

Egentilmelding

15.03.20

Silkeborg MTB

Christian Hald

Slut

 

04.04.20

En Forårsdag i Thy

Mikkel Vest

X

 

25.04.20

Mtb Marathon

Susanne Andersen

 

X

10.05.20

Grejsdal

Mette Nielsen

X

 

01.06.20

Fjorden Rundt

Peter Thorsø

X

 

06.06.20

Nordjylland Rundt

Lars Bach

X

 

08.08.20

Tjele Langsø

Kristian Andersen

X

 

05.09.20

Århus/Odense København

Susanne Andersen

 

X

06.09..20

Tour de Femme

Mette Nielsen

X

 

13.09.20

NM i Holdløb

Lars Bach

X

 

 

Klubhus nyt:

Der blev på generalforsamlingen besluttet at leje klubhus på Sofiendalsvej som en forsøgsordning i 2019.

På generalforsamling den 07.02-20 blev det ved afstemning besluttet at gøre denne ordning permanent.

Bestyrelse og klubhus udvalget udfærdiger fælles rammer for brug af ovennævnte .

 

Revidering af VCM regelsæt:

Regelsættet for VCM trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.

 

Diverse:

 

Næste møde:

Mødedato

Forplejning

Mandag den 16.03.20 kl. 18.00 Klubhuset

Susanne Andersen

 

 

 

Vores sponsorer