Referat fra bestyrelsesmøde 07-09-2020 i klubhuset

 

Deltagere:  

·        Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald og Mikkel Vest

·        Suppleanter:  Kristian Andersen

·        Afbud: Mette Nielsen   

·        Referent: Mikkel Vest 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr : 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Hjemmeside: 

Intet nyt.


Klubtøj:         

Bestyrelsen har ved flere lejligheder, på det seneste, konstateret, at der stadigvæk er medlemmer der deltager i

træningen i udfaset VCM cykeltrøjer (VCM cykeltrøje med reklamer).

 

Der henvises til klubbens dresscode, som kan læses på hjemmesiden.Arrangementer:  

Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, og lige nu undersøger bestyrelsen priser og vilkår

for en tur til Costa Brava (Lloret de Mar).

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

20 års jubilæum:

Klubbens 20 års jubilæums fest, der skulle have været afholdt den 16. maj blev, som bekendt, aflyst og håbet var,

at den kunne gennemføres i løbet af efteråret.

Der er på nuværende tidspunkt, på grund af den øjeblikkelige situation, ikke fastlagt en ny dato.Kaptajnkursus:

Lars Bach kontakter DGI ang. kaptajnkurser. VCM har 5-6 deltagere, der er klar til at deltage på kursus. Lars får en revideret liste efter kaptajnmøde den 21.september med deltagere

 

Julefrokost 13. november 2020:
Udvalget består af:
Joan Hald, Kristian Andersen, Kaj Lind, Niels Hansen, Anne Mette Andersen  og Dorte Trine Pedersen.

Festlokalet i Da Vinci parken er reserveret.

På grund af den øjeblikkelige situation med Covid 19 afventes endelig beslutning om gennemførelsen af julefrokost til primo oktober.

 

Cykelløb:      

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

15.03.20 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

Slut 

Aflyst 

04.04.20 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest 

Aflyst 

25.04.20 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 

 

Aflyst 

10.05.20 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

Aflyst 

01.06.20 

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

Aflyst 

06.06.20 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

Aflyst 

08.08.20 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

Aflyst

05.09.20 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 

 

Aflyst

06.09.20 

Tour de Femme 

Mette Nielsen 

Aflyst

13.09.20 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

Aflyst

 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år bortfaldet.

 
Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et udkast til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside.

Standerstrygning:
Der er standerstrygning søndag den 27.september  kl. 10.00 og der køres fra Omnihuset. Ruter til dagen bliver lagt ud på hjemmesiden. Tilmelding bliver via hjemmesiden.


Revidering af VCM regelsæt: 

Regelsættet for VCM​ trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det færdiggøres på næste bestyrelsesmøde. 


Kaptajngruppen:

Der afholdes møde i udvalget den 21. september i klubhuset.


Diverse:

Mette er tovholder på, at arrangerer en fælles klubtur ifm. Tour de France i Danmark i 2022. Mette melder ud på hjemmesiden mht. det praktiske. 


Retningslinjer for træning under Corona:

Bestyrelsen følger stadig de retningslinjer DCU samt DIF har udstukket og anbefalet når det gælder fælles træning. 

Vi fastholder, at vi mødes og samles inden træning holdvis resten af sæsonen, som det kan ses på Facebook.

 

 

Næste møde:  

Mødedato 

Forplejning 

Mandag den 12. oktober

Christian Hald

 

 

 

 

Vores sponsorer