Referat af Kaptajnmøde den 11. maj 2021 

Fremmødte: Jan Gregersen, Hans Morten Pedersen, Ole Skaue, Sanne Poulsen, 
Dorthe Trine Pedersen, Christian Hald, Klaus Munch Bundgaard, Morten Firring Andersen, Thomas Poulsen, Joan Hald, Svend Erik Pedersen, Erik Jensen, Hans Peter Andersen, Jens Brodersen, Henrik Vilhelmsen, Hans Andersen og Flemming Søborg.


Afbud: Peter Thorsøe, Anders Thorup, Torben Skellerup, Thomas Egen Kristensen, Lars Bo Kristensen

Fraværende: ingen.

Referent: Flemming Søborg

Dagsorden:

1. Holdrunden - status på kaptajnsammensætningen. 
2. Gennemgang af holdlisterne.
3. Status på klubbens overordnede beskrivelse af kaptajnrollen - forventningsafstemning m.v.
4. Opsamling på kaptajnkursus.
5. Femtidige arrangementer - standerhejsning m.v.
6. Corona.
7. Evt.

Ad 1. 
Hold 1, ikke til stede.
Hold 2, der er mange, typisk til 2 hold. Kommet nye til og nogle rykket op på hold 1.
Hold 3, nogle rykket op på hold 2. Rekrutteret nye kaptajner før behov. Skummede fløden. Homogent hold. Ej længere niveaudeling.
Hold 4, 23 aktive, typisk 2 hold. Deler ved 12. Er brutto 40. Nogle rykker op, nogle ned på 5. Nye er kommet til. Har gode ture. Ingen hænger. Der er 4 kaptajner. Der er altid 1 kaptajn til stede. Meget stabilt fremmøde.
Hold 5. Der har ikke været mange. 2-3, maks 5/6 stykker. Brutto 25. Mange holder sig væk grundet Corona og vejr. Nogle synes, at turene er for lange. 
Hold 6. Jan stopper som kaptajn i en periode. Vender tilbage efter restitution, kommer og cykler med når kræfter. Den hårde kerne møder op. Hold 6 fastholdes, må køre selv, når kaptajnen ikke er der. Det er vigtigt, at der er et hold til alle. Overvej, at lave noget markedsføring om hold 6 tilbuddet.
Klubben har 201 medlemmer. Et lille fald grundet Corona fra 240. 

Ad 2. 
Alle opfordres til at gå ind og checke deres profil af hensyn til rigtige holdplacering. Placeringen har også betydning for fordeling af ispenge.

Ad 3. 
Er skrevet igennem og skal op på Generalforsamling.

Ad 4. Godt og veltilrettelagt kursus. Vurderes som dyrt. Flink, rar og dygtig underviser. Overvej fremadrettet, om konceptet skal tilpasses VCM.s måde at cykle på. Der er sikkerhedsmæssige ting vi kan genopfriske. 1 og 1 gennem byen og ved fuldt optrukne linier. God stil skal genopfriskes af kaptajnerne gang efter gang. 
Overvej at hele klubben kommer på God stil kursus med DGI. På en gang. 
Herunder understrege, at alle skal vise god stil og har et ansvar. Alle skal have øje for og ansvar for sikkerheden. 

Ad 5. Harzen af aflyst.
Der håbes på generalforsamling en gang i juni/juli.
Der skal tages stilling til om turen til Spanien realiseres.
Der opfordres til, at klubhus og værksted bruges efter at der er genåbnet. 
Der opfordres til, at man melder sig som hjælper til Hærvejsløbet. Arrangementet skæpper godt i klubkassen: ca. 25.000 kr. 

Ad 6. De fleste på hold 6 er qua alder vaccinerede. Men for de ikke tilstedeværende kan det være svært at finde formen til længere ture. 
Jubilæumsarrangementet (20 år) gik i vasken pga coronaen. 
Så braget af en fest i Gistruphallen er udsat til 25 års jubilæet. 

Ad 7. Tilbud på 20 pct. på læskedrikke m.v. lægges ind på hjemmesiden. 

Hold 3. Der er stor forskel på folk. Holdet tager i første omgang på kaptajn-niveau en intern drøftelse om niveaukrav og kontinuerligt fremmøde. Dette kan føre til individuelle drøftelser. 

Der opfordres til, at holdene inden start laver forventningsafstemning om, hvor dagens rute afsluttes og der evalueres.

Angående næste års ruteplanlægning, så bør det overvejes at hold 2 og 3 ikke kører den samme rute, da det vil medføre for mange ryttere på vejene. Evt. planlægge, at holdene kører ruten omvendt. 

Næste kaptajnmøde afholdes den 31. august 2021. Hold 1 arrangerer. Start/slut kl. 19.00/21.00.

Tak for et godt møde. Herligt at se forsamlede mennesker igen ????‍♀???‍♂???‍♀???

Flemming Søborg, referent

Vores sponsorer