Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 11.05-2020 hos Peter Thorsø

 

Deltagere: 

       Bestyrelsen: Peter Thorsø, Susanne Andersen, Christian Hald, Lars Bach og Mikkel Vest

       Suppleanter: Mette Nielsen - Kristian Andersen

       Referent: Mikkel Vest

 

Økonomi:

11.05-2020: 225 medlemmer.

Økonomien er fortsat god. Der forventes et mindre overskud, da der ikke har været omkostninger til løb o.lign. 

Is penge ordning i 2020 bliver af kassereren udbetalt til en kaptajn pr. hold 50 kr. pr. medlem.

Der refunderes for et årligt ryttermøde pr. hold (kaffe og kage) Ligeledes til kaptajn møde. (kaffe og kage)

 

Hjemmeside:

Intet nyt

 

Klubtøj:                                                                                                                                             

OBS! Der vil i fremtiden kun blive ført et minimum lager af tøj.

Der er stadig enkelte størrelser af den gamle kollektion til billige priser på hjemmesiden.

Christian Hald skriver på hjemmesiden mht. fremtidige bestillinger både for nuværende og nye medlemmer.Arrangementer:

Kaptajn kursus

 I fremtiden vil kommende kaptajn kurser kun blive afholdt i DGI regi da det kan foregå i nærområdet.

       Harzen: 

       AFLYST

 

20 års Jubilæum 2020:

UDSAT

 

                       

Tur til Gardasøen: Den 11.05-2020 er der 19 tilmeldte. Situationen i Italien følges nøje mht. Covid 19 samt lukning af grænsen.

 

Opstartstur:

AFLYST

 

 

 

Cykelløb:                                                                                               

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fællestilmelding

Egentilmelding

15.03.20

Silkeborg MTB

Christian Hald

X                

Aflyst

04.04.20

En Forårsdag i Thy

Mikkel Vest

X

Aflyst

25.04.20

Mtb Marathon

Susanne Andersen

 

X Aflyst

10.05.20

Grejsdal

Mette Nielsen

X

Aflyst

01.06.20

Fjorden Rundt

Peter Thorsø

X

Aflyst

06.06.20

Nordjylland Rundt

Lars Bach

X

Aflyst

08.08.20

Tjele Langsø

Kristian Andersen

X

?

05.09.20

Århus/Odense København

Susanne Andersen

 

X ?

06.09..20

Tour de Femme

Mette Nielsen

X

?

13.09.20

NM i Holdløb

Lars Bach

X

?

 

 

 

Klubhus nyt:

 

Bestyrelse og klubhus udvalget udfærdiger fælles rammer for brug af klubhuset.

Bestyrelsen undersøger muligheden for at betale sodavand m.m. via MobilePay.

Kaffe til div. arrangementer og klubaftener betales af klubben. Kage og andet tilbehør er for egen regning.

I nærmeste fremtid skal der aftales en dato for et møde med klubhus udvalget når Corona situationen og forsamlings forbuddet tillader det.

 

Revidering af VCM regelsæt:

Regelsættet for VCM trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.

 

Diverse:

Mette er tovholder på at arrangerer en fælles klubtur ifm. Tour de France i Danmark i 2021. Mette melder ud på hjemmesiden mht. det praktiske.

 

Der søges en tovholder (gruppe) der er villig til at arrangerer en udlandstur i 2021 primo september for alle klubbens medlemmer.

 

Retningslinjer for træning under Corona:

Bestyrelsen følger stadig de retningslinjer DCU samt DIF har udstukket og anbefalet når det gælder fælles træning. DCU har d.d. 11.05-2020 møde om de kommende retningslinjer og disse vil bliver udmeldt på hjemmesiden så snart de er tilgængelige. Der bliver meldt ud på hjemmesiden så snart fælles træning kan genoptages og under, hvilke forholds regler.

 

Næste møde:

Mødedato

Forplejning

Mandag den 08.06.20 kl. 18.00 Klubhuset

Mikkel Vest

 

 

 

Vores sponsorer