Referat af Bestyrelsesmøde 28. april 2022, kl. 18.30.

Deltagere:  

Bestyrelsen:​ ​Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald, Anders Thorup og Svend Erik Pedersen

Suppleanter: Morten Firring Andersen, Thomas Egen

Fraværende: Ingen


 1. Økonomi

Der er til dags dato 198 medlemmer – heraf 39 kvinder.


Økonomien er rigtig fin.


Lige nu gøres der ikke noget for at finde en anden sponsor som erstatning for Spar Nord, der ikke længere ønsker at være sponsor for, jf. referat fra sidste mødes. Det drejer sig om et beløb på kr. 5.000.


 1. Hjemmeside

Hjemmesiden er blevet tilrettet, så bestyrelsens sammensætning og listen over kaptajner er nu opdateret.


”Om os” skal opdateres.


Anders kontakter webmaster.


Bookingsystemet fungerer ikke på nuværende tidspunkt. Leverandør er kontaktet, og de sender os nyt system. Det skal undersøges om også kan anvendes til bookning af klublokalet. Susanne sender information om nyt system videre til Webmaster.


Opdateret liste over medlemmer der skal have rettigheder til klubmodul er udarbejdet og sendes til Webmaster.


 1. Klubtøj

Der er bestilt nyt tøj til supplement af lageret. De første leverancer kommer i uge 20. Ny bestilling sendt afsted i denne uge.


Nuværende aftale med leverandør løber frem til og med 2023. Samarbejdet fungerer godt.


Det indskærpes over for kaptajnerne, at de skal sikre, at rytterne er klædt i henhold til klubbens bestemmelser. Og herunder også, at der ikke køres med tøj med reklamer ud over fabrikatets mærke. 1. Arrangementer

“God stil” kursus, og uddannelse af kaptajner

 • Vores kontakt i DGI har desværre sagt op

 • Morten følger op ved DGI omkring begge dele


Fælles event for klubbens medlemmer

 • Afholdes som en sommerfest

 • Kunne være med fadøl og helstegt pattegris

 • I et telt stillet op i tilknytning til klubhuset

 • Afholdes 3. september – sæt allerede nu kalenderen

 • Der bliver tale om delvis egenbetaling

 • Anders og Morten kontakter relevante leverandør

Indvielse af klubhuset

 • Der afholdes indvielse for klubbens medlemmer og indbudte gæster

 • Afholdes 8. maj kl. 12

 • Der er lagt opslag op flere steder

 • Holdene opfordres til at planlægge dagens træning så de kan lande ved klubhuset ca. 12 - 12.30

 • Der ønskes tilmelding for at få overblik i til brug for forberedelser

Harzen 25. – 29. maj 2022

 • Tannenpark er booket

 • Der er 42 tilmeldte – alle har betalt

Der er tre ledige pladser som bestyrelsen forsøger at få afsat

Assistance til DGI hærvejsløbet 25. juni

 • Tilmelding som hjælper sendes ud i maj

 • Infomøde i løbet af maj

 • Anders er som sædvanlig tovholder 1. Cykelløb 2022
  Klubben yder tilskud på halvdelen af prisen for deltagelse i løbene, dog maks kr. 150. Ved fælles tilmelding er beløbet fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskuddet efter løbet. Kassereren melder ud vedrørende udbetaling af tilskud. I 2022 gives der tilskud til nedenstående løb.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fælles

tilmelding

Egen 

tilmelding

20. marts

Silkeborg MTB

Christian


X

10. april

Rundt om Rold

Anders

X


7. maj

En forårsdag i Thy

Susanne


X

15. maj

Grejsdal

Lars

X


29. maj

Rødspætteløbet

Morten

X


4. juni

Fjorden rundt – Hobro

Susanne


(X)

Aflyst i 2022

Nordjylland rundt

LarsSeptember

Markedsløbet Brønderslev

Svend Erik

X


18. september

NM i Holdløb

Lars

XMedlemmer skal holde øje med hjemmesiden i forhold til at holde sig orientering om events for de løb hvor der er fælles tilmelding.


 1. Klubhus nyt
  Bookning af klubhuset skal etableres via klubmodulet hvis muligt.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op til indvielsen den 8. maj.


Medlemmer af klubhusudvalget lægges på vores hjemmeside.


 1. Kaptajngruppen
  Møde afholdt 4. april 2022, kl. 18.30. Hold 3 var arrangør og stod for forplejning.

 • Drøftelse af holdstrukturen blevet fulgt op på bestyrelsesmødet

 • Næste møde 29. august kl. 18.30 – hold 4 er arrangør


 1. Diverse
  Susanne indkøber engangskarklude til klubhuset.


Lars har taget opgaven med at administrere vores officielle side på Facebook, og sikre opslag af forskellige event fra vores klub. 


 1. Næste møde

Mandag den 20.06 2022 18.30 – mødes 18.00.


Forplejning: 

Thomas - 

Lars

Susanne

Christian

Morten

Anders

Svend Erik


Vores sponsorer