Referat af Bestyrelsesmøde 21. februar 2022 kl. 18.30

Deltagere:  

Bestyrelsen:​ ​Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald, Anders Thorup og Svend Erik Pedersen

Suppleanter: Morten Firring Andersen 

Fraværende: Thomas Egen


 1. Generalforsamling 2022


Konstituering

Anders Thorup - formand

Susanne Andersen - kasserer

Svend Erik - referent

Christian Hald – tøjansvarlig

Lars Bach

Morten Firring Andersen – Suppleant  – kontaktperson til kaptajnerne 

Thomas Egen – Suppleant


Vedtægterne skal opdateres I henhold til det besluttede på generalforsamlingen.


 1. Økonomi

Der er til dags dato 189 medlemmer, og af dem er der kun 14 der mangler at betale kontingent for 2022. Rykker er udsendt.


Drøftelse af sponsorer – Spar Nord har meldt ud, at de synes de får for lidt synlighed for det sponsorat de giver.

Andre muligheder for sponsor blev vendt, og herunder om det er nødvendigt med en sponsor.


Der følges op på næste møde.


 1. Hjemmeside

Der skal tilrettes nogle elementer på hjemmesiden:

 • bestyrelsens sammensætning

 • kaptajn gruppen

 • Klubhusudvalget skal tilføjes

Anders kontakter webmaster for opdatering.
 1. Klubtøj

Der er bestilt nyt tøj til supplement af lageret, og til den særskilte bestillingsrunde på ikke lagervarer, der blev gennemført i november.


Levering af varerne er forsinket, og nok ikke klar til levering inden sæsonstart.


 1. Arrangementer

“God stil” kursus

 • Mads har spurgt DGI

 • De er klar, og vi skal blot komme med en dato

 • Det er ikke lykkedes at få en dato på plads – manglende svar fra DGI.

 • Kurset bliver nok først afholdt efter sæsonstart

 • Mads og Anders følger op ved DGI.

 • Dato meldes ud på hjemmesiden

 • Uændret


Generalforsamling 2022 - opfølgning

 • Blev afholdt fredag den 11. februar 2022 kl. 17.00 – hos Beierholm

 • Indkomne forslag blev udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen 

 • Sobre drøftelser og god stemning

 • Godt 60 deltagere, og fællesspisning efterfølgende


MTB-O Vintercup

 • Vi afviklede eventet den 12. februar 2022 

 • Keld Lauridsen og Allan Bøgeskov er tovholder fra VCMs side

 • Der var fint med frivillige hjælpere


Fælles event for klubbens medlemmer

 • Det ser bestyrelsen på senere

Indvielse af klubhuset

 • Der afholdes indvielse for klubbens medlemmer og indbudte gæster

 • Klubhusudvalget kontaktes for samarbejde omkring arrangering

 • Ultimo april/primo maj

 • Anders kontakter udvalget

Standerhejsning – 6. marts kl. 10.00

 • Omnihuset eer booket

 • Event på hjemmesiden

 • Minna og Lars Bach laver endnu engang suppe

Harzen 25. – 29. maj 2022

 • Tannenpark er booket - der er reserveret 71 pladser til os

 • Kassereren kigger på oplæg til fordeling mellem brugerbetaling og tilskud fra klubben

 • Eventen skal snart lægges på hjemmesiden – Anders er tovholder


 1. Cykelløb 2022
  Klubben yder tilskud på halvdelen af prisen for deltagelse i løbene, dog maks kr. 150. Ved fælles tilmelding er beløbet fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskuddet efter løbet. Kassereren melder ud vedrørende udbetaling af tilskud. I 2022 gives der tilskud til nedenstående løb.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fælles

tilmelding

Egen 

tilmelding

20. marts

Silkeborg MTB

Christian


X

10. april

Rundt om Rold

Anders

X


6. maj

En forårsdag i Thy

Susanne

X


15. maj

Grejsdal

Lars

X


29. maj

Rødspætteløbet

Morten

X


4. juni

Fjorden rundt – Hobro

Susanne


(X)

4. juni

Nordjylland rundt

Lars

X


September

Markedsløbet Brønderslev

Svend Erik

X


18. september

NM i Holdløb

Lars

XMedlemmer skal holde øje med hjemmesiden i forhold til at holde sig orientering om events for de løb hvor der er fælles tilmelding.


 1. Klubhus nyt
  Bookning af klubhuset skal afklares – Anders snakker med Kaj Lind og Webmaster.

Medlemmer af klubhusudvalget lægges på vores hjemmeside.


 1. Kaptajngruppen
  Næste møde er 4. april 2022, kl. 18.30. Hold 3 er arrangør, og de sørger for forplejning i form af sandwich eller lignende.

Et punkt til dagsordenen er at drøfte hvordan oversigten over deltagerne på de enkelte hold løbende holdes opdateret.

 1. Diverse
  Der udbetales et beløb til de enkelte hold - på tilsvarende måde som tidligere år. Og så laves der endelig afregning når sæsonen er slut. Tidligere har beløbet været kr. 75 pr. medlem på de enkelte hold. Som noget nyt sættes beløbet op til kr. 150 pr. medlem på de enkelte hold, og der opfordres til at pengene anvendes til is på turene, og mindre arrangementer i regi af holdene. I kaptajngruppen sættes der nogle fælles retningslinjer for anvendelsen af pengene.

 1. Næste møde

Mandag den 28. april 2022 18.30 – mødes 18.00.


Forplejning: 

Svend Erik – 28. april - Stjerneskud

Thomas

Lars

Susanne

Christian

Morten

Anders


 

Vores sponsorer