Kaptajnsmøde 04-04-2022

VCM holdkaptajnsmøde
Dagsorden for møde

04-04-2022

18:30

Mødetype: Holdkaptajnsmøde

Mødeleder: Joan Hald
Referent: Morten Firring Andersen 

Tilstede: Christian Hald, Joan Hald, Claus Munch Bundgaard, Morten Firring Andersen, Anders Thorup, Susanne H. Poulsen, Thomas Egen Kristensen, Nils Hansen, Erik Trude Jensen, Dorte Trine Pedersen, Peter Thorsøe, Ole Skaue, Henning Mølgaard Martens

  1. Status fra de enkelte hold

Hold 1 – hold 1 består pt af 10 ryttere. 8-9 træner regelmæssigt og Thomas Egen er pt. eneste kaptajn. Der skønnes pt. ikke at det er nødvendigt med en ekstra kaptajn. De holder god kommunikation over Messenger. Der er ind i mellem ryttere som springer lidt mellem hold 1 og 2. Dette kan være en udfordring for hold 2 – da stærke ryttere fra hold 2 ofte fristet til et højere tempo med det resultat at hold 2 bliver ”sprængt” på turene. 

Hold 2 – hold 2 er efterhånden et stort hold og kan ofte stille to 10 mands grupper til træning. Der er generelt god stemning på holdet - som nævnt ovenstående har der været et par episoder hvor man har kørt et blandet hold 1-2 og dermed fået skabt uro i grupperne mht. tempo. Der opfodres til at man i størst mulige omfang træner med sin ”egen” gruppe – men man er dog enige om vi også skal være fleksible hvis der står ryttere som gerne vil med. Hold 2 har 3 faste kaptajner og det er nok vurderes der.

Hold 3 – hold 3 er et stort hold – tæt på 70 registrerede ryttere på Facebook.
Der har i år været en del debat om tempo og længde på hold 3. Hold 3 kaptajner har været modvillige til at ”niveaudele” folk til træning og det har måske skabt nogle ture hvor folk har været udfordret i den gruppe man kom i.
Man har fra kaptajn gruppen på hold 3 ikke ønsket et hold 3 med A,B, eller C ryttere. VCM Kaptajn gruppen opfordrer hold 3 til med mellemrum at forsøge en niveaudeling – specielt da holdet har den størrelse som det har. Dette blev taget til efterretning. Der blev også opfordret til at ryttere som mangler udfordring, prøver hold 2 og at ryttere accepterer at man ikke er på et hold på ”livstid” Hvis kræfterne ikke længere matcher kan det være man skal skifte til et hold hvor tempoet passer.
Fra hold 3 ryttermøde var der forslag om at man måske omstrukturerere holdene – en øvelse der er foretaget før. Der var ikke stemning for den øvelse blandt de øvrige holdkaptajner. Hold 3 har mistet to kaptajner. Jens Christian Brodersen og Torben Skjellerup er gået på ”pension”. Der er dog nok stabile kaptajner til at dette ikke pt er et problem.

Hold 4 – hold 4 er ca. 40 ryttere og har oftest godt fremmøde af ca. 20 ryttere – det vurderes at fremmødet er bedre end sidste år. Man bruger ofte Facebook til at kommunikere omkring fremmøde, ruter og hvilke kaptajner der vil være til stede. Stemningen er generelt god og man blander ofte folk for at sikre mere ”social harmoni”
Der er 5 kaptajner og det vurderes at være nok til gruppen.
Der er planlagt et socialt arrangement med grill osv. i forbindelse med en træning hvor der startes og sluttes på Sofiendalsvej. 

Hold 5 – hold 5 er ikke rigtigt kommet i gang endnu. Corona har de seneste par år været rigtig dårlig for de ryttere som hold 5 består af. Resten af kaptajn gruppen opfordrer hold 5 til gøre et opsøgningsarbejde blandt de registrerede medlemmer for at få genstartet holdet. Hold 5 vil i år forsøge at holde fast i der køres efter den aftale gennemsnitsfart. Oftest har hold 5 været et miks af lidt potentielle hold 6 ryttere og hold 5 ryttere og så har farten simpelthen været for lav. Der skal i år køres efter de 25km/t som står på hjemmesiden. Man ser frem til at der kommer et decideret hold 6 til dem som ikke kan matche det krav. Thomas Førby er stadig en del af kaptajn gruppen på hold 5.

Hold 6 – hold 6 var ikke repræsenteret. Men Mikkel Vest og Flemming Søborg har meldt ud at det skal genstartes og de vil køre som kaptajner. Der blev opfodret til at hold 6 måske lavede noget opsøgende arbejde blandt ”sofaliggere” og personer som ønsker at tabe sig. Her kunne man starte uden at være presset og så måske arbejde sig videre på de andre hold. Selvom Team Sundhedspedellen måske har det marked så kunne VCM måske fremstå som et mindre kostbart alternativ.


  1. Gennemgang af holdlister

Holdlister – det blev besluttet ikke at gennemgå listerne i fællesskab, men alle opfordres til at bede deres ryttere om ”igen igen” at opdatere deres holdstatus på hjemmesiden. Der har været udfordringer med at uddrage holdlister fra klubmodul, men Niels Hansen mener dog at have en løsning og vil lave en vejledning til at få hold liste i Excel.
Som tidligere bør man også gennemgå Facebook grupperne for at se om de indeholder de korrekte ryttere. Dobbelt gruppemedlemskab er dog ikke ”ulovligt” som sådan.

  1. Fremtidige arrangementer Harzen

Harzen – der er ca. 45 tilmeldte til Harzen turen. Selve turen følger den kendte struktur fra tidligere år og der er netop udsendt en endelig tilmelding. Mulige ruter kan downloades fra hjemmesiden, hvor man også kan finde de relevante oplysninger om selve turen. Ruter ligger til download på hjemmesiden og der vil køres efter vind og vejr og med en passende inddeling af niveau. Der arbejdes på en fælles grillaften som ved tidligere ture. Ruterne flyttes fra Alltrails til Ridewithgps lover Niels Hansen.

Generelt opfordres der til at man på holdene prøver at promovere de forskellige events og løb som allerede er i kalenderen. Det er indtrykket at mange sidder i ”baghånd” og venter på at se hvem som kommer – og så ender det med fristen løber ud og ingen får sig meldt til.

Der er en indvielse af klubhuset i pipeline. Foreløbig dato er den 8. maj, men da man gerne vil invitere samarbejdspartnere fra kommunen osv. er datoen ikke fast endnu.

  1. IS-penge retningslinjer

IS-penge – ”is-penge” er i år forhøjet til 150,- pr. rytter og er tiltænkt til at dække alle sociale tiltag man måtte have på holdene. Det kan være holdaftner med mad osv. Beløbet er altså ikke kun forbeholdt is. Husk altid at få bilag til kassereren.

  1. E-bike status

E-bike – Der har kun været et tilfælde hvor en rytter har været mødt op med E-bike og det forløb uden problemer. Det er nok for tidligt at konkludere noget desangående endnu. Hold 6 kunne dog passende bruge muligheden for E-bike i deres ”markedsføring” – der skal dog være tale om decideret E-racer/gravel cykel – ingen ”cykelkurvscykler” vil blive godtaget. 

  1. Eventuelt

Eventuelt – Christian Hald spurgte rundt om der blandt kaptajnerne var ryttere som manglede Garmin radar – hvis man stopper som kaptajn skal man aflevere sin udleverede Garmin radar til fællespuljen så andre kan bruge den.

Morten Firring Andersen, Henning Martens og Kristian Andersen mangler stadig at tage kaptajn kursus. Der arbejdes på en løsning.

Dresscode – kaptajner opfordres til at holde øje med at dresscode overholdes. Der må IKKE køres i gammelt klubtøj med reklamer. 

Næste møde afholdes den 29. august kl. 18:30 – arrangør er Hold 4.

 

 

Vores sponsorer