Indkaldelse til generalforsamling i Vejgaard Cykelmotion

 

tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

hos Beierholm, Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV

 

Kære medlem,

 

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejgaard Cykelmotion. 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. 
  2. Formandens beretning. 
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet 2022
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2024 - bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent til kr. 400 pr. år. 
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de kommende to år. På valg er Susanne Andersen og Svend Erik Pedersen, som begge ikke genopstiller og Anders Thorup, som genopstiller. Christian Hald og Lars Bach fortsætter og er på valg til generalforsamlingen i 2024. 
     Valg af to aktive suppleanter for det kommende år. Morten Ferring Andersen genopstiller ikke, mens Thomas Egen Kristensen genopstiller.
  7. Valg af revisor. 
  8. Eventuelt

 

TILMELDING til generalforsamlingen foretages på VCM’s hjemmeside under Events senest den 27. februar 2023.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne stiller op til både bestyrelses-, revisor- og suppleantposter. Selvom eksisterende medlemmer genopstiller, er det ikke et udtryk for, at andre medlemmer ikke skal stille op. 

 

Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til formand@vcm.dk. Indkomne forslag udsendes senest én uge før generalforsamlingen til foreningens medlemmer.


Bemærk jf. VCM’s vedtægter: Et medlem har stemmeret til generalforsamlingen, hvis medlemmet har betalt kontingent senest den 15. januar 2023. 

 

Hvis man ikke kan møde op til generalforsamlingen, men ønsker at give fuldmagt til et andet medlem, skal fuldmagten godkendes af bestyrelsen ved fremmøde til generalforsamlingen, herunder at fuldmagtsgiveren er stemmeberettiget. 

 

Klubben vil under generalforsamlingen byde på forfriskninger og snacks. 


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for VCM

Vores sponsorer