Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 19/02-2019:

Konstituerende møde

Deltagere:

Bestyrelsen: SusanneAndersen, Lars Bach, Christian Hald, Sif Drachmann Thomsen, Peter Thorsø

Suppleanter: Kristian Andersen, Mikkel Vest

Afbud: Ingen

Referent: Christian

Konstituering:

Formand: Peter Thorsø

Kasserer: Susanne

Sekretær: Sif

Kontaktperson til kaptajnsgruppen: Lars

Kontaktperson til klubhusudvalget: Christian

Kontakt og medlem af tøjudvalget: Christian

Overdragelse fra Anders Thorup til Peter ordnes af Susanne i samarbejde med Anders Thorup og Peter.

Nye billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. Samtykkeerklæring underskrevet af de nye bestyrelsesmedlemmer.

Opfølgning fra sidste møde:

· Hjemmeside ”Medlemstilbud”: Susanne har spurgt webmaster om der kan findes et sted til tilbud fra leverandører. Susanne følger op.

19/2: Palle har lavet et udkast, som skal bearbejdes og godkendes af bestyrelsen.

Tøj: Der skal være et nyt udbud efter 2019, hvor vores aftale med CRAFT udløber ved udgangen af 2019. Der blev besluttet at efterlyse et par personer til et nyt tøjudvalg inkl. det eksisterende, der skal varetage udbudsrunde mm. Anders tager den på generalforsamlingen

19/2: Der er nedsat et tøjudvalg på generalforsamlingen. Der indkaldes til møde i udvalget.

På generalforsamling påtænkes det at nedsætte et ”Jubilæumsudvalg” til VCM´s 20-års jubilæum d. 19. Jan. 2020.

19/2: Der blev nedsat et udvalg på generalforsamlingen. Der indkaldes til møde i udvalget

Hjemmeside:

· Gang i opdatering af ruter, ny ansvarlig er Niels Hansen, der har bedt om at indgive ændringer/forslag inden året er omme. Så arbejdet kan være klar til sæsonstart. Lars Bo koordinerer med Niels vedr. offentliggørelsen af de nye ruter. Niels har oplyst at ruter er klar til rutevalg på de enkelte hold ved udgangen af uge 2.

19/2: Der er udarbejdet nye ruter. Ruterne ligger klar til download på hjemmesiden.

- Diverse oplysninger på hjemmesiden skal opdateres

o Holdinddeling og hastigheder. Hastigheden følger retningslinjer som er aftalt på sidste kaptajnsmøde.

o Bestyrelsen

Økonomi:

Der er 200+ medlemmer p.t. medlemstallet varierer p.g.a. ud- og indmeldinger i forbindelse med kontingentbetaling

Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til arrangementer eller andet til gavn for klubbens medlemmer.

Reduceret pris på første trøje til nye medlemmer bibeholdes i 2019

Tøj:

Der laves en bestillingsrunde på vinterjakker og Bib-shorts inden sæsonstart på landevejen 2019. Anders og Christian sørger for bestilling hos Craft medio januar. Der skal forventes ca. 10 uger leveringstid. Levering uge 16.

19/2: Der er lavet bestilling hos Craft. Levering ca. uge 16. Punktet lukket

Kaptajnsgruppen:

Der blev afholdt kaptajnsmøde 5. feb 2109. Se referat på hjemmesiden.

Næste kaptajnsmøde 6. maj 2019.

Lars Bach er kontaktperson til Kaptajnsgruppen.

Lars B. undersøger mulighed for kaptajnskurser i foråret

Mikkel laver beskrivelse af hvordan man opdaterer sin profil med hold nr. Lægges både på hjemmesiden og Facebook.

Intro tur første onsdag i hver måned. Intro tur arrangeres til standerhejsning. Mikkel og Peter er tovholdere.

Arrangementer:

Harzen: Turen i 2019 er i Kr. Himmelfartsferien 29/5 – 2/6-19. 26/11 Harzen 2019 er udsolgt.

Standerhejsning: Omnihuset er reserveret. Minna Bach laver hjemmelavet suppe. Susanne laver opslag til hjemmesiden og Facebook

MTB afslutning 24/2: Der blev bevilget penge til Pølser og vand.

Cykelløb:

Tilskud: halv pris max. 150,- kr. Til enkelte løb ydes der 100% tilskud (se nedenfor)

MTB Maraton - Susanne

Saltum Klassikeren - Susanne

Tornby MTB - Kristian

En forårsdag i Thy - Susanne

Grejsdalsløbet - Susanne

Nordjylland Rundt (100% tilskud) - Lars

Holdløb i Gistrup (100% tilskud) - Lars

Fjorden Rundt, Hobro – Peter

Tour de Femme 8/9-19 – Sif

VCM står for en afdeling af MTB-O i efteråret 2019. Allan Bøgeskov og Thomas Egen er tovholdere.

Hjælper arrangement fra Hærvejsløbet 2018. Der er hensat 6000,- i 2018 regnskabet til dette arrangement.

Der er enighed i bestyrelsen om, at der udstedes et personligt gavekort hos cykelgear til alle hjælpere. Susanne sørger for gavekort.

Medlemmer vil ikke fremover blive ”præmieret” for at hjælpe til ved arrangementer i klubben.

Mikkel Vest arrangerer opstartstur 13.-14. april.

Julefrokost: Lokale reserveret i Da Vinci parken til 15. November 2019. Joan Hald sørger for nedsættelse af nyt julefrokost udvalg.

Klubhus nyt:

Der blev på generalforsamlingen besluttet at leje klubhus på Sofiendalsvej som en forsøgsordning i 2019.

Diverse:

VCM tilbyder sammen med DGI prøvemedlemskab af VCM fra 1/4 -30/6-19 i.f.m Hærvejsløbet. Der er pt. 17 tilmeldte. Peter koordinerer med Susanne vedr. opstart og introtur. Peter udsender mail vedr. opstartstur.

Huskeliste til den nye bestyrelse:

Ajourføring af hjemmeside med: Kaptajner og bestyrelse, samt opdatering af tekst på forsiden. Punket lukket, se ovenfor.

Forslag til den nye bestyrelse:

Christian skriver til Nordjyske vedr. profilering af VCM i artikelserien: ”Mig og min forening”

Ispenge: Der bevilges 75,- pr. medlem i 2019. Holdene kan vælge om de vil have pengene som forskud eller afregne efter bon’er ved sæsonafslutning. Susanne udsender mail til én kaptajn pr. hold.

Næste møde:

25. marts kl. 18.30. Enten i klubhuset eller hos Christian

Forplejning til bestyrelsesmøde:

25/3: Christian


Vores sponsorer