VCM kaptainmøde den 5/2 2019 (arrangeret af hold 1 hos Beierholm kl. 19 - 21)

1. Næste møde:

• Mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00-21.00 Mylius Eriksensvej 137 – UCN

2. Ruteplan:

• Der er lavet ny veje ud af byen. Stor tak til ruteudvalget!

• Vi kører søndag og fredag i marts og inkl. onsdage fra den 3. april – husk det er onsdag kl. 17 i starten, hvorefter det skifter til kl. 18. Tjek ruteplanen!

• Hvert hold laver holdplan, som sendes til Anne Mette senest den 17/2.

3. Bordet rundt:

• Hold 1 er nu det gamle hold 1 og 2 slået sammen og har holdt samlet ryttermøde.

• Hold 2: er sat med 22 ryttere. Freddie, Heine, Thomas, Helle, Palle er kaptajner.

• Hold 3: er sat med Henrik, Peter, Joan, Torben, Jens Chr. som kaptajner.

• Hold 4: Flemming og Lars er kaptajner. Ryttermøde mandag i næste uger.

• Hold 5: Ole Skaue og Førby er kaptajner. Der har ikke været mange fremmødte efter Harzen sidste år.

• ”Hold 6” hvis det bliver en realitet, vil det blive i et tæt samarbejde med hold 5.

4. Gennemsnitsfart på de forskellige hold:

• Angivelse af gennemsnitsfart som holdopdelingskriterium blev drøftet og der var enighed om, at det ikke er så retvisende, som det er nu på hjemmesiden.

• Vi laver derfor gennemsnitsfarten om til et kriterium om for at køre på de enkelte hold: ”for at køre på dette hold skal du kunne køre 50 km med en gennemsnitsfart på mindst:”

i. 34 km/t på hold 1
ii. 32 km/t på hold 2
iii. 29 km/t på hold 3
iv. 27 km/t på hold 4
v. 25 km/t på hold 5
vi. Hold 6 har ingen nedre grænse.

• Kaptainoversigt og ovenstående rettes på klubbens hjemmeside. ANT giver webmaster besked.

5. Facebook:

• Gl hold 2 bliver til ny hold 1 ”VCM Hold 1”.

• Gl hold 1 nedlægges.

• Ny VCM-intervaltræning oprettes ”VCM - Intervaltræning”.

6. Intervaltræning:

• Er for alle hold og ledes af Thomas og Jesper.

• Man kører på en rundstrækning og samler op, så ingen vil blive tabt.

• Følg det på den nye Facebookgruppe, hvor man søger medlemskab og melder sig til. Tidspunkter meldes ud i Facebook-gruppen.

• Thomas og Jesper arrangerer en introaften til intervaltræning til alle.

7. Eventuelt:

• Opstartstur holdes den 13-14/4 2019 i Sæby. Nærmere oplysninger følger.

• Cykelmotion Danmark vil gerne have en artikel om vores klub evt. til juni. Forespørgslen skal via bestyrelsen, som finder ud af hvem der skriver mv.


Vores sponsorer