Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 26.01.21 Virtuelt

Deltagere:

  • Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald og Mikkel Vest (afbud)

  • Suppleanter: Kristian Andersen & Mette Nielsen

  • Referent: Christian Hald

Økonomi:

VCM har MobilePay nr : 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. 151 medlemmer, der har betalt kontingent for 2021.

Hjemmeside:

Webmaster (Palle) flytter vores domæne fra privat ejerskab til klubben.


Klubtøj:

Intet at bemærke


Arrangementer:

Harzen 2021:

Klubben har forhåndsreserveret Tannen Park i Pinsen 2021 – den 20. – 24. maj. Der vil blive taget beslutning om turens gennemførelse senest 1. april 2021


Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, for en tur på racercykel til Costa Brava (Lloret de Mar).

Der skal betales depositum senest 1. marts 2021.

Nærmere info følger på vores hjemmeside.

Pga. Corona situationen i Spanien er der pt. et par uklare punkter som løbende opdateres på hjemmesiden.

Standerhejsning:

Planlagt til d. 7. marts, men afhænger af den aktuelle Corona situation på det tidspunkt. Nærmere info på hjemmesiden.

Kaptajnkursus:

Lars Bach kontakter DGI ang. kaptajnkurser. VCM har 5-6 deltagere, der er klar til at deltage på kursus.
Der rykkes i kaptajngruppen for navne på mulige deltagere. Vi undersøger også muligheden for at lave et kursus udelukkende i eget regi.

Der er et DGI Kaptajnkursus i Hørning den 13.03.21 kl. 09 – 17.


Cykelløb i 2021:

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fællestilmelding

Egen tilmelding

25.03.21

Silkeborg MTB

Christian Hald

X


 

En Forårsdag i Thy

Mikkel Vest

X


 

Mtb Marathon

Susanne Andersen

 

X

09.05.21

Grejsdal

Mette Nielsen

X


24.05.21

Fjorden Rundt

Peter Thorsø

X


 

Nordjylland Rundt

Lars Bach

X


 

Tjele Langsø

Kristian Andersen

X


04.09.21

Århus/Odense København

Susanne Andersen

 

X


Tour de Femme

Mette Nielsen

X


 

NM i Holdløb

Lars Bach

X


Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld.

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.


Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside. Status på brug af klubhus og værksteds faciliteter opdateres løbende på hjemmesiden jævnfør gældende Corona restriktioner.
Kaptajngruppen:

Der er ikke planlagt nyt møde på nuværende tidspunkt. Muligheden undersøges for at afholde et møde virtuelt. Christian Hald er tovholder.


Diverse:

Der indkaldes til Generalforsamling hurtigst muligt, når Corona situationen tillader det.

Mødeanbefalinger fra DCU og DIF kan læses her: https://www.cyklingdanmark.dk/nyheder/vis-nyhed/article/her-er-overblik-over-retningslinjer-og-anbefalinger-omkring-afholdelse-af-moeder-og-generalforsamlin/

Hold øje med hjemmesiden.
Næste møde:


Mødedato

Forplejning

Mandag den 12. oktober

Christian Hald

Tirsdag den 17. november

Kristian Andersen

Tirsdag den 15. december

Mikkel Vest

Tirsdag den 12.januar 2021


Tirsdag den 26.januar 2021

Susanne Andersen


Virtuelt

Mandag d. 22. februar 2021 kl. 18.30

Virtuelt


Vores sponsorer