Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 19.04.21 Virtuelt

Deltagere:  

  • Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach, Christian Hald og Mikkel Vest (afbud)

  • Suppleanter:  Kristian Andersen & Mette Nielsen 

  • Referent: Christian Hald 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr.: 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. registreret 199 medlemmer, samt et passivt medlemskab.

25 medlemmer som ikke har betalt kontingent pr. 18. april er blevet slettet fra medlemskartoteket. 

29 medlemmer har meldt sig ud.

Hjemmeside: 

Webmaster (Palle) flytter vores domæne fra privat ejerskab til klubben. Domænet er nu flyttet.


Klubtøj:  

Intet at bemærke.

En mindre lageropfyldning er indkøbt og bliver leveret ca. uge 20.


Arrangementer:  

Harzen 2021:

Harzen turen i foråret 2021 er desværre aflyst p.g.a Corona situationen.


Klubben forhåndsreserverer Tannen Park i Kr. Himmelfartsferien 2022 – d. 25. – 29. maj 2022. 


Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, for en tur på racercykel til Costa Brava (Lloret de Mar). 

38 medlemmer har betalt depositum.

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

Pga. Corona situationen i Spanien er der pt. et par uklare punkter som løbende opdateres på hjemmesiden.DGI Hærvejsløbet:

VCM har igen sagt ja til at arrangere startområdet i.f.m DGI Hærvejsløbet lørdag d. 26. juni 2021. Bestyrelsen håber, at der igen er mange af klubbens medlemmer der vil give en hjælpende hånd. Arrangementet bidrager godt til klubbens økonomi.


Kaptajnkursus:

Der er afholdt kaptajnkursus lørdag d. 27. marts hos DGI. Der deltog 6 fra VCM. 


Cykelløb i 2021:  

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. (med forbehold for budget godkendelse på generalforsamlingen). Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

25.03.21 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

X

AFLYST

 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest

X

AFLYST

 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 


AFLYST

24.05.21

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

X

AFLYST

 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

X


 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

X


04.09.21 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 


X


Tour de Femme 

Mette Nielsen 

X


19.09.21 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

X


 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

X


 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.


Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside. Status på brug af klubhus og værksteds faciliteter opdateres løbende på hjemmesiden jævnfør gældende Corona restriktioner. 

Bestyrelsen håber at forsamlingsforbuddet snart lempes fra centralt hold, så det igen bliver muligt at benytte klubhus og værksted.

Kaptajngruppen:

Næste kaptajnmøde er aftalt til d. 11. maj 2021

Diverse:
Der indkaldes til Generalforsamling hurtigst muligt, når Corona situationen tillader det.

Mødeanbefalinger fra DCU og DIF kan læses her: https://www.cyklingdanmark.dk/nyheder/vis-nyhed/article/her-er-overblik-over-retningslinjer-og-anbefalinger-omkring-afholdelse-af-moeder-og-generalforsamlin/

Hold øje med hjemmesiden.


Vedr. diverse forslag til generalforsamling stillet på Facebook til bestyrelsen:

  • Forslag der kræver behandling på en generalforsamling, skal indsendes efter korrekt procedure i.h.t. vedtægterne.

Christian Hald har midlertidigt overtaget ansvaret for udlevering af Garmin radarer til holdkaptajner. Det er bestyrelsen holdning, at alle aktive kaptajner skal udstyres med en radar.


Næste møde:  


Mødedato 

Forplejning 

Mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00

Virtuelt

Mandag d. 17. maj 2021 kl. 18.30

Virtuelt

Vores sponsorer