Kaptajnmøde 11/1 2022

Dagsorden: 

 1. Status på kaptajn sammensætningen

 2. Gennemgang af holdlister

 3. Status på klubbens overordnede beskrivelse af kaptajnrollen

 4. Opsamling fra kaptajnkursus

 5. Fremtidige arrangementer – standerhejsning

 6. Corona

 7. Evt.

Deltagere:

Dorte Trine Rokjær, Niels Hansen, Sanne Poulsen, Anders Thorup, Erik Trude Jensen, Flemming Søborg,

Henning Martens, Hans Peter Andersen, Klaus M. Bundgaard, Kristian Andersen, Morten Firring Andersen,

Peter Thorsø, Svend Erik Petersen, Christian Hald


Referat: Anders Thorup, (Christian Hald)


1 Status på kaptajn sammensætning:

 • Hold 1 ikke repræsenteret

 • Hold 2: 4 kaptajner

 • Hold 3: 7 kaptajner

 • Hold 4: 5 kaptajner

 • Hold 5: ikke repræsenteret – det tynder ud i rækkerne. Ole Skau og Hans Morten?

 • Hold 6: 1 kaptajn: Flemming Søborg


2 Gennemgang af holdlisterne

Alle hold opfodres til at gennemgå holdlisterne. De enkelte hold bør selv aftale holdmøder inden sæsonstart. 

Liste med udmeldinger i 2022 udsendes i kaptajngruppens Facebook gruppe.


3 Status på klubbens overordnede beskrivelse af kaptajnrollen

Beskrivelsen skal lægges op på hjemmesiden.


4 Kaptajnkursus

Alle kaptajner der mangler kurset skal sørge for at melde sig på, når det udbydes. 


5 Fremtidige arrangementer 

Generalforsamling: 11/2-22

Standerhejsning: 6/3-22

Harzen: 25-29/5-22


6 Corona

Alt tyder på, at vi får en sæson uden restriktioner ??


7 Evt. 

Kaptajner opfordres til at bruge det nye klubhus – også gerne komme med gode ideer til arrangementer.

Brugen af klubhuset: alle hold opfodres til at bruge klubhuset – også med udvalgte turstart fra klubhuset, hvis det arrangeres som noget alle kan følge med i (og deltage i).

Husk at bakke op om de løbsmuligheder der er – tag initiativ og få snakket om det på de enkelte hold. 

Ruteplanlægning: Niels udsender regneark til ruteplanlægningen af 1. halvår. Det skal være afleveret senest 15/2. 


Næste møde: 4/4 kl. 18.30 – arrangeres af hold 3 (forhåbentlig fysisk i klubhuset).


Tak for god ro og virtuel orden ??

Hold 2


Vores sponsorer