Referat fra bestyrelsesmødet 11. august 2020

 

Deltagere: 

      Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen og Lars Bach

      Suppleanter: Mette Nielsen - Kristian Andersen

      Afbud: Mikkel Vest og Christian Hald  

      Referent: Peter Thorsø

 

Økonomi: 

Ingen bemærkninger.

Hjemmeside:

Klubbens CVR.nr. lægges på hjemmesiden.


Klubtøj:                                                                                                                            

Bestyrelsen har ved flere lejligheder, på det seneste, konstateret, at der stadigvæk er medlemmer der deltager i træningen i udfaset VCM cykeltrøjer (VCM cykeltrøje med reklamer).

Der henvises til klubbens dress code, som kan læses på hjemmesiden.

Der er modtaget tøj fra Craft i uge 33, nogen har allerede fået udleveret tøj, Christian Hald forventer samlet udlevering lørdag den 29. august, følg med på hjemmesiden og FB.

 

Arrangementer: 

Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, og lige nu bliver det undersøgt om turen skal gå til Gardasøen, Toscana, Costa Brava eller Mallorca.

Det forventes, at bestyrelsen kommer med en udmelding efter bestyrelsesmødet i september måned.

20 års jubilæum:
Klubbens 20 års jubilæums fest, der skulle have været afholdt den 16. maj blev, som bekendt, aflyst og håbet var, at den kunne gennemføres i løbet af efteråret.

Der er på nuværende tidspunkt, på grund af den øjeblikkelige situation, ikke fastlagt en ny dato.Kaptajnkursus:

Lars Bach kontakter DGI ang. kaptajnkurser. VCM har 5 deltagere der er klar til at deltage på kursus hvis det gennemføres.

 

Julefrokost 13. november 2020:
Udvalget består af:
Joan Hald, Kristian Andersen, Kaj Lind, Niels Hansen og Dorte Trine Pedersen.

Festlokalet i Da Vinci parken er reserveret.

 

Cykelløb:                                                                                               

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet.

Dato

Løb

Ansvarlig

Fællestilmelding

Egen tilmelding

15.03.20

Silkeborg MTB

Christian Hald

Slut

Aflyst

04.04.20

En Forårsdag i Thy

Mikkel Vest

X

Aflyst

25.04.20

Mtb Marathon

Susanne Andersen

 

Aflyst

10.05.20

Grejsdal

Mette Nielsen

X

Aflyst

01.06.20

Fjorden Rundt

Peter Thorsø

X

Aflyst

06.06.20

Nordjylland Rundt

Lars Bach

X

Aflyst

08.08.20

Tjele Langsø 

Kristian Andersen

X

Aflyst

05.09.20

Århus/Odense København

Susanne Andersen

 

Flyttet til 2021

06.09.20

Tour de Femme

Mette Nielsen

X

Aflyst

13.09.20

NM i Holdløb

Lars Bach

X

Aflyst

 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via NemTilmeld.

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år bortfaldet.

 Klubhus nyt:
Klubhusudvalget har lavet et udkast til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside.

Standerstrygning:
Der er standerstrygning søndag den 27. september kl. 10.00, der køres fra Omnihuset.


Revidering af VCM regelsæt: 

Regelsættet for VCM​ trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Det færdiggøres på næste bestyrelsesmøde.


Kaptajngruppen:

Ingen bemærkning.

Diverse:

Mette er tovholder på, at arrangerer en fælles klubtur ifm. Tour de France i Danmark i 2022. Mette melder ud på hjemmesiden mht. det praktiske.


Retningslinjer for træning under Corona:

Bestyrelsen følger stadig de retningslinjer DCU samt DIF har udstukket og anbefalet når det gælder fælles træning.

Vi fastholder, at vi mødes og samles inden træning holdvis resten af sæsonen, som det kan ses på Facebook.

 

Næste møde: 

Mødedato

Forplejning

Mandag den 7. september kl. 18.00 i klubhuset

Lars Bach

 

 

 

 

Vores sponsorer