Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 07.01.2020 – i klubhuset

Deltagere:

 • Bestyrelsen: Lars Bach, Peter Thorsø, Susanne Andersen, Christian Hald og Mikkel Vest

 • Suppleanter: Kristian Andersen

 • Referent: Mikkel


Nyt i bestyrelsen:

Susanne Andersen er tilbage til bestyrelses arbejdet. Ib Troelsen har varetaget den daglige drift i Susannes fravær.

Sif er trådt ud af bestyrelsen pr. 1. december, da hun flytter til København. Mikkel, som er 1. suppleant, tiltræder i stedet.


Økonomi:

07.01.20: 227 medlemmer.

Økonomien er fortsat god.

 • Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til arrangementer eller andet til gavn for klubbens medlemmer.

 • Bestyrelsen giver vores formand Peter Thorsø adgang til klubben konto udover kassereren


Klubtøj:

OBS! Der vil i fremtiden kun blive ført et minimum lager af tøj.

Der er stadig enkelte størrelser af den gamle kollektion til billige priser på hjemmesiden.

Christian Hald skriver på hjemmesiden mht. fremtidige bestillinger både for nuværende og nye medlemmer


Kaptajnsgruppen:

 • Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvad der forventes af en holdkaptajn i VCM. Mikkel er tovholder på denne opgave.
  Mikkel laver udkast til kommende kaptajnsmøde den 20.01.2020

 • Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. tekniktræning på racer. Punktet tages med til kaptajnsmøde 20. januar 2020.


Arrangementer:

 • Harzen:

Pr. 07.01.20 er der 65 tilmeldte: Der er booket 83 pladser 28.05.20-01.06.20 (pinsen) i samme område som i 2019.

Bestyrelsen præciserer, at Harzen turen er en træningstur, hvor det forventes, at man forbereder sig inden og har sin cykel med!

Tilmelding via klubbens hjemmeside. Der er frist 19. januar 2020..


Silkeborg MTB 15.03.2020

 • Christian Hald opretter begivenhed med mulighed for tilmelding med 50% (maks. 150 kr.) tilskud.

 • Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring tilskud til deltagelse i Århus/Odense-København. Der udbetales tilskud svarende til 150 kr. Tilskud refunderes efter deltagelse i løbet20 års Jubilæum 2020: 16.maj 2020 er godkendt af bestyrelsen. Der bevilges yderligere kr. 10.000, så det samlede tilskud bliver ialt kr. 20.000. Den præcise jubilæumsdag er søndag den 19. januar 2020. Det vil blive markeret med fødselsdags/jubilæumskage kage. Tilmelding via hjemmesiden
Tur til Gardasøen: Kristian har via Facebook undersøgt, om der var stemning for en VCM tur til Gardarsøen. 32 har tilkendegivet interesse herfor. Der planlægges tur i uge 37 2020. Klubben giver tilskud, men det er ikke aftalt hvor meget endnu.


Klubhus nyt:

Der blev på generalforsamlingen besluttet at leje klubhus på Sofiendalsvej som en forsøgsordning i 2019.

07.01.2020 .Værkstedet nærmer sig sin færdiggørelse.


Revidering af VCM regelsæt:

Regelsættet for VCM trænger til en opdatering. Det er gennemgået af bestyrelsen på særskilt møde, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

Generalforsamling:

Fredag den 07.02.2020 kl. 18.00. Nærmere info senere.Diverse:

VCM ejendele: Mikkel har udarbejdet en liste og alle ting er flyttet ud til klubhuset. Bestyrelsen undersøger muligheder for at opdatere udlån af ejendele via hjemmesiden.Næste møde:

Aftales ved kommende generalforsamling


Vores sponsorer