Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 17.11.20 i klubhuset. 

 

Deltagere:  

·        Bestyrelsen:​ ​Peter Thorsø, Susanne Andersen, Lars Bach og Christian Hald.

·        Suppleanter:  Kristian Andersen og Mette Nielsen

·        Afbud: Mikkel Vest   

·        Referent: Peter Thorsø 

 

Økonomi:  

VCM har MobilePay nr : 422504

Det er udelukkende til betaling for reservedele og sodavand i værksted og klubhus.

Der er pt. 245 medlemmer i VCM.

Hjemmeside: 

Intet nyt.


Klubtøj:  

Beskrivelsen vedr. klubtøj vil blive opdateret hurtigst muligt og den kan læses på hjemmesiden.


Arrangementer:  

Harzen 2021:

Klubben har forhåndsreserveret TannenPark i pinsen 2021 – den 20. – 24. maj.

Udlandstur 2021:

Bestyrelsen har lagt sig fast på, at turen vil finde sted i uge 36, og lige nu undersøger bestyrelsen priser og vilkår for en tur på racercykel til Costa Brava (Lloret de Mar).

Nærmere info følger på vores hjemmeside. 

Bestyrelsen har besluttet at give 500 kr. pr. person i tilskud til turen.

Pga. corona situationen i Spanien er der pt. et par uklare punkter som gør, at vi mangler lidt oplysninger før alle detaljer kan oplyses.

 

20 års jubilæum:

Jubilæumsudvalget repræsenteret ved Hans Jakob Jensen og Dorte Trine Pedersen, var inviteret til bestyrelsesmødet for, at træffe en beslutning vedr. den aflyste jubilæumsfest.

På mødet blev det besluttet, at der ikke afholdes en jubilæumsfest i 2021, men at vi afventer hvornår der er muligt at holde en fest. Det kunne være til sommer, hvor vi så vil holde en sommerfest, for klubbens medlemmer.


Kaptajnkursus:

Lars Bach kontakter DGI ang. kaptajnkurser. VCM har 5-6 deltagere, der er klar til at deltage på kursus.
Der rykkes i kaptajngruppen for navne på mulige deltagere.

Der er et DGI kaptajnkursus i Hørning den 13.03.21 kl. 09 – 17.

 

Cykelløb i 2021:           

Tilskud halv pris dog max. 150 kr. Ved fællestilmelding er tilskud fratrukket prisen. Ved egen tilmelding udbetales tilskud efter løbet. 

Dato 

Løb 

Ansvarlig 

Fællestilmelding 

Egen tilmelding 

25.03.21 

Silkeborg MTB 

Christian Hald 

X

 

En Forårsdag i Thy 

Mikkel Vest

 

Mtb Marathon 

Susanne Andersen 

 

X

09.05.21 

Grejsdal 

Mette Nielsen 

24.05.21

Fjorden Rundt 

Peter Thorsø 

 

Nordjylland Rundt 

Lars Bach 

 

Tjele Langsø  

Kristian Andersen 

04.09.21 

Århus/Odense København 

Susanne Andersen 

 

X

Tour de Femme 

Mette Nielsen 

 

NM i Holdløb 

Lars Bach 

 

Som et forsøg giver VCM tilskud til MTB-O, og tilmelding kommer til at foregå via Nem Tilmeld. 

Tilskud til Saltum Klassikeren på MTB er i år og 2021 bortfaldet.


Klubhus nyt:

Klubhusudvalget har lavet et reglement til benyttelse af klubhus og værksted, som kan læses på klubbens hjemmeside.Revidering af VCM regelsæt: 
Regelsættet for VCM​ er opdateret, og vil snarest blive tilgængeligt på klubbens hjemmeside.


Kaptajngruppen:

Der er ikke planlagt nyt møde på nuværende tidspunkt.


Diverse:

Vi undersøger pt. om VCM skal have tegnet en virksomhedsforsikring.

Peter Thorsø oplyste, at han ikke genopstiller til den kommende generalforsamling.


 

Næste møde:  

Mødedato 

Forplejning 

Mandag den 12. oktober

Christian Hald

Tirsdag den 17. november 

 Kristian Andersen

Tirsdag den 15. december

Mikkel Vest

 

 

Vores sponsorer