Referat fra VCM-bestyrelsesmøde 07/01-2019:

Deltagere:

Bestyrelsen: Susanne, Lars, Anders, Laila, Christian

Suppleanter: Lars Bo, Kaj

Afbud: Ingen

Referent: Christian

Opfølgning fra sidste møde:

· Skrueaften: Carsten Weiss har tilbudt at afholde en skrueaften. Lars Bach finder en dato i efteråret og sørger for invitation. Èn aften med blandede hold og én aften kun for kvinder. Punktet lukket

· Hjemmeside ”Medlemstilbud”: Susanne har spurgt webmaster om der kan findes et sted til tilbud fra leverandører. Susanne følger op.

Tøj: Der skal være et nyt udbud efter 2019, hvor vores aftale med CRAFT udløber ved udgangen af 2019. Der blev besluttet at efterlyse et par personer til et nyt tøjudvalg inkl. det eksisterende, der skal varetage udbudsrunde mm. Anders tager den på generalforsamlingen

På generalforsamling påtænkes det at nedsætte et ”Jubilæumsudvalg” til VCM´s 20 års jubilæum d. 19. Jan. 2020.

Hjemmeside:

· Gang i opdatering af ruter, ny ansvarlig er Niels Hansen, der har bedt om at indgive ændringer/forslag inden året er omme. Så arbejdet kan være klar til sæsonstart. Lars Bo koordinerer med Niels vedr. offentliggørelsen af de nye ruter. Niels har oplyst at ruter er klar til rutevalg på de enkelte hold ved udgangen af uge 2.

· Medlems tilbud fra leverandører af udstyr og serviceydelser med relevans til cykling, skal godkendes af bestyrelsen inden disse ”tilbud” slås op på klubbens hjemmeside eller Facebook.

Klubmodul har fravalgt den mulighed som fra start var på hjemmesiden med en karrusel som køre på siden. Susanne og Palle (webmaster) finder ud af det tekniske i at få lagt en ny fane på hjemmesiden kaldet ”MEDLEMSTILBUD”

Økonomi:

Der er 220 medlemmer p.t. Medlemstallet varierer p.g.a. ud- og indmeldinger i forbindelse med kontingentbetaling

Økonomi er stadig OK, vi har mange penge på kontoen pt, der udgør forudbetaling for Harzen og klubturen Coast to Coast.

Kasserens (Susanne) estimat for året er, at der bliver et lille overskud. Overskuddet skyldes bl.a. et overskud på ca. 10.000 fra salg af tøj i 2016. Dette skyldes uoverensstemmelser i lagerbeholdningen i 2016, som ikke var bogført i 2016 regnskabet. Budgettet for 2017 var et forventet minus på ca. 47.000,-

Medlemmerne opfordres til, at komme med forslag til arrangementer eller andet til gavn for klubbens medlemmer.

Tøj:

Der laves en bestillingsrunde på vinterjakker og Bib-shorts inden sæsonstart på landevejen 2019. Anders og Christian sørger for bestilling hos Craft medio Januar. Der skal forventes ca. 10 uger leveringstid.

Kaptajnsgruppen:

Kaptajn møde afholdt d. 1.okt. Hos Beierholm kl. 19-21, hvor bestyrelsen deltog (se referat på hjemmesiden Punktet lukket.

Lars Bo indkalder til møde hurtigst muligt efter generalforsamlingen og inden sæsonstart 2019.

Anders skriver til alle medlemmer, for opdatering på hjemmesiden af hvilket hold man kører på i sæson 2019. Alle bedes melde ind. Hvis man ”kun” kører MTB er det også vigtigt, at man får opdateret sin profil, så man får den generelle info fra klubben og ”sit hold” . Anders laver opfordring på generalforsamlingen.

Arrangementer:

Harzen: Turen i 2019 er i Kr. Himmelfartsferien 29/5 – 2/6-19. 26/11 Harzen 2019 er udsolgt.

Coast to Coast klubtur: Der blev afholdt infomøde d. 13. dec. 2018.Udsolg. Punktet lukket

Generalforsamling: Fredag d. 8. februar 2019 kl. 17.00 hos Beierholm, med efterfølgende fællesspisning.

Klubhus nyt:

Aalborg Kommune har kontaktet os med 2 forslag til klub lokaler, Kaj og Christian har besigtiget lokalerne. Kaj fremlagde oplæg for bestyrelsen. Bestyrelsen blev enige om at indstille til generalforsamlingen, at leje klubhuset i foreløbigt 1 år, dvs. det skal genovervejes/evalueres på generalforsamlingen i 2020. Punktet lukket

Diverse:

Anders undersøger om Mikkel Vest vil gentage succesen fra 2018 og arrangere opstartstur igen i 2019.

Huskeliste til den nye bestyrelse:

Ajourføring af hjemmeside med: Kaptajner og bestyrelse, samt opdatering af tekst på forsiden.

Forslag til den nye bestyrelse:

Christian skriver til Nordjyske vedr. profilering af VCM i artikelserien: Mig og min forening

Næste møde:

Umiddelbart efter generalforsamlingen. Konstituering af ny bestyrelse.

Forplejning til bestyrelsesmøde:

Aftales på næste møde


Vores sponsorer