Kontingent 2021

 

Omkring 5. januar sender Klubmodul opkrævning (400 kr.) pr. mail til hvert enkelt medlem.
Rettidig betaling for stemmeret til generalforsamlingen er senest 15. januar.
Bestyrelsen har noteret sig forslag på Facebook vedr. kontingent fritagelse i 2021 for eksisterende medlemmer. Forslaget skal behandles på generalforsamlingen, se referat fra bestyrelsesmødet den 12. december på hjemmesiden.
Husk at ajourføre din profil (mailadresse) på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Susanne Andersen
kasserer

 

Vores sponsorer