Generalforsamling 2022

Vejgaard Cykelmotion

Referat af Generalforsamling

11. februar 2022, kl. 17.00.

Deltagere:  

Godt 60 deltagere

58 stemmeberettigede deltagere

Derudover havde 10 stemmeberettigede givet fuldmagt til en af deltagerne på generalforsamlingen.


 1. Valg af ordstyrer

Hans Peder Andersen blev valgt til ordstyrer.

Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig da mere end 25 % af de stemmeberettigede medlemmer var til stede

 1. Formandens beretning

Endnu et år er gået i Vejgaard Cykelmotion, eller næsten et år, for sidste års generalforsamling i VCM blev afholdt den 12. juni på grund af et Corona-forsamlingsforbud i Danmark. Så den siddende bestyrelse har kun siddet i 8 måneder og perioden har, som i det omkringliggende samfund, været påvirket af Corona-epidemien. 

Men betyder det så, at alt har stået stille? Nej, selvfølgelig ikke, men det er klart, at mange arrangementer og løb har været påvirket og især mange cykelløb har været aflyst. 

Arrangementer i 2021: 

DGI Hærvejsløbet den 26. juni blev gennemført – om end med opdeling i mindre grupper – men det blev gennemført til glæde for de deltagende klubmedlemmer og klubkassen, som igen fik tilført et større beløb, som vi kan trække på ved kommende arrangementer. Indtægten løb op i ca. 34.000 kr., hvilket er mange penge set i forhold til den indsats, det kræver.  Nogle vil måske mene, at vi ikke har brug for pengene, men jeg mener, at det er en win-win, at vi både kan vise Aalborg by og cykelmiljøet i Nordjylland, at vi gerne vil bidrage til at skabe gode motionstilbud og samtidig få ekstra midler i kassen til glæde for VCM’s medlemmer. STOR tak til alle jer, der hjælp til under afviklingen!

Udenlandstur til Costa Brava den 4. – 11. september blev heldigvis også gennemført for de 24 deltagere, der havde valgt det. Endnu engang stod ”Hald rejser” for turen og med hjælp fra en spansktalende arrangør, kunne det jo ikke gå galt. Alle havde efter sigende en pragtfuld tur og vejret var med gruppen, der fik testet kroppen på de spanske veje og bjerge. STOR tak til Hald Rejser og andre, der har bidraget til, at alle fik en god tur!

Hald Rejser prøvede at arrangere en ny tur til Mallorca i efteråret 2022, men efter en uforpligtende forhåndstilmelding var tilslutningen desværre ikke så høj, så det arrangement er (foreløbigt) skrinlagt. Men hvem ved, måske der i løbet af foråret kan opstå en ny lyst til en efterårstur til udlandet? 

Nordjyske holdmesterskaber blev afholdt den 19. september i Gistrup hos de bolsjefarve venner fra Himmerlands Cykelklub. 24 var tilmeldt og alle fik en god tur rundt på rundstrækningen, hvor 5 personer skal køre to omgange og indsamle point ift. tid, alder og køn. Et pointsystem, der er så indviklet, at kun Himmerland-klubben slev kan finde ud af det, og sjovt nok ender det med, at de finder hver gang! 

Standerstrygning den 26. september blev gennemført som ”sædvanlig” (for der er jo ikke nogen grund til at lave om på noget, der fungerer perfekt). Lars Bach og fru Minna stod for den dejlige suppe og vi fik afsluttet landevejssæsonen på en god social måde! TUSIND tak til Lars og Minna for at påtage sig denne vigtige opgave år efter år! 

Julefrokosten den 12. november blev endnu engang et godt arrangement. Fremmødet var ikke imponerende, men det afholdte ikke de 37 tilmeldte fra at have en fantastisk aften. Jeg husker især en drikkekonkurrence i iste (!), som bølgede frem og tilbage mellem visse medlemmer, hvor nogle fik lagt for hårdt ud og nogle fik mavekramper, men til sidst kom Danny Holst på banen og drak alle under bordet! Sådan Danny, det er sgu godt gået af ældste medlemmet, og heldigvis for dig, betød det store væskeindtag – uden alkohol, vel at mærke – at du holdt dig vågen til efter kl. 24!

VCM Klubhus: 

2021 blev også året, hvor VCM’s nye klublokale blev færdigt på Sofiendalsvej 80, hvor vi efterhånden har delt lokale med andre klubber i nogle år. Med stort engagement fra især Kaj Lind og andre supportere, har vi i 2021 fået færdiggjort et nye klublokale, som i den grad er blevet – ikke bare flot, men også en fantastisk ramme for klub og holdaktiviteter efter eller uden for normal træning. Jeg vil gerne på klubbens vegne sende en ekstraordinær STOR tak til Kaj Lind og ALLE de hjælpere, der har bidraget til renoveringen af klublokalet! Det er en imponerende indsats, der er ydet!

Nu er det vigtigt, at lokalet bliver udnyttet. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at opfordre alle til at bruge de nye faciliteter. Der kan arrangeres opstarts- og afslutningskomsammen ifm. træning (opstart skal dog primært foregå fra Filstedvej, som er klubbens tradition), grillarrangementer, cykelløb på storskærm - og jeg mener STORskærm osv. Det må være fantasien, der afgør, hvad I kan finde på, så hold jer ikke tilbage for at finde en god anledning til at mødes. 

MTB: 

Som det nu er blevet en fast del af VCM, startede MTB-træningen efter standerstrygningen den 3. oktober. Der er efterhånden en del, der kører MTB, hvilket jo er en god måde at holde formen på overvinteren. Mange af jer, der kører denne form for ”alternativ landevejstræning” deltager i diverse løb – især MTB-O er et stort hit med samlinger forskellige steder i Nordjylland. I morgen, lørdag den 12. februar, arrangerer VCM 5. afdeling af årets MTBO Vintercup fra klubhuset på Sofiendalsvej. Løbet afholdes som udendørs arrangement med adgang til at hente kaffe og kage i det nye VCM-lokale. TAK til Allan Bøgeskov, som er tovholder, så VCM kan vise fanen og bidrage til opretholdelse af gode arrangementer!

Gravel og e-bike: 

I løbet af det seneste år har vi på forsøgsbasis haft et par initiativer i gang vedr. kørsel på Gravelcykler og indendørs på Zwift. Det er fortsat i en opstart, men efter Facebook-opslagene at dømme, er der flere, der har glæde af det, og så må vi se, hvad det bliver til. Tak til Jesper Pløger for at tage initiativet. 


Klubtøj: 

Vi har i dag en god aftale med CRAFT, som vi løbende holder til ilden gennem udbud af vores tøj køb ca. hvert 3.-5. år. Dermed får vi det, som vi i gennemsnit har brug for. For klubtøj er noget, som alle har en holdning til. Derfor har vi også lagt en relativ fleksibel linje mht. dress code: Træning køres så vidt muligt i klubtrøje - kun (nye) medlemmer, der endnu ikke har fået en trøje udleveret, har en (brugbar) undskyldning. Du SKAL køre i klubtrøje, når du deltager i et løb, hvor klubben har betalt hele eller dele af løbsgebyret. Cykelshorts, der ikke er købt via klubben, skal være sorte og uden reklamer (på nær små fra tøjproducenten). Vi reklamerer ikke for diverse andre firmaer. En vindvest er god at tage uden på en vinterjakke eller anden jakke, hvis man ikke har en sådan i klubmodel (helt i sort). Alt andet er valgfrit mht. farver, men prøv at undgå at komme til at ligne en farvelade. Alt kan fås i sort, hvilket passer godt til vores sort/gule klubfarver. Du kan gå amok mht. farven på cyklen, cykelhjelm og sko.

Tak til familien Hald for tøjudleveringen og for den netop gennemført bestillingsrunde.

Arrangementer i 2022:

Nå, men hvad byder 2022 så på? Ja, det vil jo vise sig, men alt tyder heldigvis på, at Corona’en har sluttet sit klamme greb om Danmark, så vi kan færdes frit blandt hinanden. Foreløbigt er der følgende arrangementer under planlægning: 

 • En forårsdag i Thy, den 4. april, som har sit udgangspunkt i Thisted og plejer at være noget af en benknuser for de ikke helt-så-trænede vinterben. Men så er man da i gang! 

 • Rund om Rold den 10. april, hvor man også kan deltage i den såkaldte Bike Challenge (deltage i flere løb og få en samlet placering). Der er udsendt oplysninger på Facebook om, hvordan man tilmelder sig.

 • Grejsdalsløbet den 15. maj, som er et at de store mål, hvis man vil køre mange højdemeter i smukke omgivelser. Løbet plejer at være veltilrettelagt, og det kunne være dejligt, hvis man vil deltage og skabe en god social VCM-dag. 

 • Træningslejr til Harzen den 25. – 29. maj på Hotel Tannenpark. Der er 71 pladser til rådighed på hotellet i 2-, 3- og 4-personers værelser. Der bliver igangsat en tilmeldingsrunde i løbet af februar, og skulle det vise sig, at der er flere end 71, der vil med, må vi prøve at finde alternative overnatningsmuligheder.

 • Rødspætteløbet, den 29. maj med udgangspunkt i Frederikshavn. Løbet ligger i samme periode som vores Harzentur, så måske det kan fungere som et alternativ for dem, der ikke kan eller vil med sydpå.

 • DGI Hærvejsløb, den 25. juni i Aalborg, hvor klubben igen er arrangør af startområdet, så alle deltagere får en god oplevelse – og VCM får penge ind på kontoen. 

 • Fjorden Rundt, den 6. juni med udgangspunkt i Hobro. Det plejer at være et løb, hvor forreste gruppe er væk indenfor de første 100 meter, men for resten af feltet er det et godt og hyggeligt løb.

 • Markedsløbet, som plejer at være i starten af september med udgangspunkt i Brønderslev. Datoen er ikke fastlagt, men der kommer mere på Facebook og hjemmesiden, når vi ved mere. 

 • Nordjyske holdmesterskaber afholdes den 18. september i Gistrup.

 • MTB-O Vintercup, der ligger spredt ud over vinteren og som er for alle, der synes det er sjovt at finde vej uden GPS og samtidig få pulsen op – samtidig! Det lyder for mig som en bilferie til Sydfrankrig i 90’erne! 

Nå, men som det vist fremgår tydeligt under denne detaljerede gennemgang bliver der nok at se til i 2022! Alt sammen noget, som kræver, at der både er frivillige medlemmer til at arrangere tingene og medlemmer, der gider at deltage i det, der sker. Skal vi ikke aftale, at vi GENSTARTER den sociale sammenhængskraft i klubben og bidrager til de mange arrangementer sammen – dvs. bakker op, når der bliver kaldt på hjælp og deltager, så man får noget for sit kontingent. Jeg ved, at det behøver jeg ikke sige til alle jer, der sidder her i dag. Men så må vi i fællesskab skubbe til vores andre medlemmer, så de kommer ud af busken!

Afslutning:

Apropos skal der derfor lyde en stor tak til alle jer, der dagligt bidrager til, at vi har en god klub og et fantastisk fællesskab: 

Tusind tak til alle medlemmer for en atypisk sæson i 2021. Stor tak til alle der har hjulpet til. En helt særlig tak til den hårdtarbejdende bestyrelse. Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til vores dygtige holdkaptajner uden hvem en klub som vores ikke kunne fungere! Tak til vores webmestre Anne-Mette og Palle, vores ruteansvarlige Niels og tøjudleveringscentralen hos familien Hald!

Anders takkede for ordet. 

Kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen:

Ingen

Beretning modtaget med bifald fra salen.


 1. Fremlæggelse af regnskab

Susanne gennemgik posterne i regnskabet for 2021.

Samlet udviste det reviderede regnskab indtægter på i alt kr. 133.397, og udgifter på i alt kr. 79.535.

Årets resultat udviser således et overskud på kr. 53.861.

Aktiver og passiver afstemmer med hinanden med i alt kr. 279.753.

Regnskab blev godkendt af forsamlingen.


 1. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår kontingent uændret på kr. 400.

Sponsorat fra Spar Nord bortfalder, da de ikke føler at det er synligt nok at de er sponsorer for os.

Der budgetteres med et underskud på i alt kr. 39.912.

Budget godkendt blev godkendt af forsamlingen.


 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændring omkring tidsfrister for indvarsling af generalforsamling og indkomne forslag.

Vedtaget ved håndsoprækning.


Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændring omkring fuldmagt.

Efter drøftelse på generalforsamlingen valgte bestyrelsen at trække forslaget.


Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændring vedrørende bestemmelser om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Vedtaget ved håndsoprækning.


Der var indkommet forslag om at træningstider fastlægges af bestyrelsen.

Jens Peter Bjerg motiverede sit forslag, og opfordrede til at onsdagstræning blev ændret tilbage til kl. 18.

Jens Christian Brodersen havde indsende et næsten enslydende forslag i forhold til at det er op til bestyrelsen at fastsætte træningstidspunkter.

Det blev besluttet, at de to forslag blev behandlet under ét.

Til forslaget om, at bestyrelsen fastlægger træningstidspunkter, blev der ved skriftlig afstemning afgivet følgende stemmer:

For forslaget stemte: 17

Mod forslag stemte: 46

Blanke: 4

Ugyldig: 1

Forslaget blev ikke vedtaget.


Der var indkommet et forslag om at træningstidspunktet om onsdagen blev ændret tilbage til kl. 18.00. Mikkel Vest motiverede sit forslag.

Til forslaget om, at starttidspunkt for træning om onsdagen ændres til kl. 18, blev der ved skriftlig afstemning afgivet følgende stemmer:

For forslaget stemte: 48 

Mod forslag stemte: 14

Blanke: 5

Ugyldig: 1

Forslaget blev dermed vedtaget.


Der var indkommet forslag om, at såfremt forslaget om at ændre træningstidspunkt til kl. 18 ikke blev vedtaget, så skal tidspunktet i stedet for ændres kl. 17.30. Dorte Trine Pedersen der havde indsendt forslaget, var ikke til stede på generalforsamlingen.

Som følge af, at forslaget om træning kl. 18 blev vedtaget, bortfaldt forslaget.


Der var indkommet forslag om at der blev åbnet mulighed for at køre på e-bike til træning i VCM.

Per Ottesen der havde indsendt forslaget, var ikke selv til stede til at motivere sit forslag.

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.


 1.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Lars Bach og Christian Hald er på valg.

Begge var interesseret i genvalg, og blev valgt uden modkandidater.


 1. Valg af to aktive suppleanter

Morten Firring Andersen genvalgt.

Thomas Egen blev valgt.


 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Heidi Gregersen valgt som ny revisor.

Kai Lind blev valgt som revisorsuppleant


 1. Eventuelt

Intet.

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

Formanden takkede herefter dirigenten, og takkede for den gode debat.


Bilag:

Indkomne forslag

Årsrapport

Budget 

 

Vores sponsorer