Referat fra Kaptajnsmøde d. 26/8 -2019

Kaptajnmøde mandag d. 26/8 kl. 19 i klubhuset på Sofiendalsvej.
Tilstede: Thomas Førby, Mikkel Vest, Ole Skaue, Jan Gregersen, Susanne H. Poulsen, Dorte Trine Pedersen, Helle Larsen, Tomas Poulsen, Anders Thorup, Christian Hald, Kristian Andersen, Jens Chr Brodersen, Thomas Heiberg og Joan Hald
 
Afbud: Henrik Vilhelmsen, Lars Bo Kristensen, Peter Thorsø
 
Referat:
 
1) kort status fra hvert hold
Der er varieret fremmøde på de forskellige hold. Dog kan de fleste stille med et hold til træning. Hold 3 skiller sig ud ved stadig at være det største hold med flot fremmøde hver gang. Hold 2 har fundet harmonien efter forårets uro med uhomogen niveau. Så her er der stor tilfredshed. Desuden er der jævnligt ryttere der på eget initiativ rykker fra hold 3 til hold 2, som også roser sig selv for en god kultur i at modtage nye ryttere. Hold 4 har, efter ryttermøde, god opbakning til kaptajnernes strategi, dog fornemmes det, at en del af de rutinerede rytter ikke er så stabile i fremmøde p.t. Hold 4 får en del nye ind på holdet, der skal trænes meget i de basale regler og rutiner. Det kan måske opleves som hæmmende for de rutinerede! Og også føles belastende for kaptajnerne.
Hold 5 har lignende tilbagemeldinger - max 8 møder til træning. De har overvejet at spørge ud i gruppen, om årsag til fravær.
Hold 6 tilkendegiver at det har været en succes at oprette holdet. Der er godt fremmøde hver gang. De er udfordret på forskellige "ambitioner" - nogle vil gerne køre længere end de planlagte ruter, og enkelte sætter også et højere tempo end hold 6 er tiltænkt. Der arbejdes på et tættere samarbejde med hold 5.
Der opfordres til, at nye urutinerede ryttere placeres på et holdniveau under deres umiddelbare formåen. Således sikres fokus på sikkerhed fremfor at kunne holde trit.
 
2) status kaptajnkursus (plan og behov)
Der er 8-9 potentielle kandidater til kursus. Det bringes videre til næste bestyrelsesmøde. Klubben skal være aktiv og hele tiden sikre at der rekrutteres nok kaptajner. Bestyrelsen arbejder p.t. på et skriv, der beskriver rollen som kaptajn, og hvilke forudsætninger der forventes. Der udsendes et udkast i nær fremtid, som kaptajngruppen kan kommentere på.
 
3) fælles afslutning/Standerstrygning. Hvornår/hvem/hvad.......
Datoen er d. 29/9. Vi hører nærmere fra bestyrelsen i nær fremtid.
 
4) holdløbet i Gistrup.
Lars Bach melder ud snart på hjemmesiden med div. - herunder tilmelding.
 
5) jubilæumsfest-info/input.
Dato er sat og der er info på hjemmesiden. Dorthe og festudvalget vil gerne appellere til at vi går i tænkeboks og kommer med input til dagens program.
 
6) udlevering af Garmin baglygter incl. lidt vejledning v. Mikkel
De tilstedeværende kaptajner fik udleveret 1 stk Garmin baglygte/radar, og underskrev lånedokument. Så længe man fungerer som aktiv kaptajn kan man have den til låns. Kort introduktion af Mikkel. Lygten forbindes med Garmin GPS via Bluetooth.
 
7) sociale tiltag over vinteren i klubhuset ?
Ideer efterspørges . Det kunne være godt at få mere gang i initiativer omkring brug af vores nye klublokale. Bestyrelsen er ved at få styr på økonomien, således at et værksted kan etableres. Det kunne give anledning til at arrangere skruaftener. MTB vintertræning kunne evt. starte ud nogle gange med social samvær før eller efter. Kom frisk med idéer og brug lokalet.
 
8)næste møde
Mandag d. 20. Januar kl. 19.00
 
9) evt.
Kristian: evaluering af ruter. Enkelte ruter er blevet for snørklede ud af byen. Helle taler med Niels (som har lavet dem) om det. Ellers er der tilfredshed med ruter og anerkendelse af det store arbejde som Niels har udført.
Dorte: har udarbejdet havarirapporter for uheld på hold 4. OBS det er obligatorisk, at vi som kaptajner er initiativtagere på at få dem lavet ved uheld. Dette mhp. Læring af situationen.
Mikkel: Bestyrelsen er ved at revidere klubbens regler og vedtægter. Har man kommentarer, så skriv til Mikkel.
 
Vh . Hold 3 (Ref. Joan)

Vores sponsorer